Home » Szkoła » Projekty »

 

Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań

 

Projekt – Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań.

Projekt dofinansowany z działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 ZSCKR – Chrobrzu, Sandomierzu i Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 157 ucz (55K) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji i 24 nauczycieli (9K) i rozwój współpracy zawodowej z otoczeniem.

Przy współudziale środków EFS wsparciem szkoleniowym, edukacyjnym (kompetencje kluczowe) zostanie objętych 157 uczniów. (55K). Ponadto dla 63 oób. (22K) zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe. Dla 24(9K) nauczycieli zorganizowane zostaną szkolenia oraz studia podyplomowe poszerzające ich umiejętności w zakresie metodyki pracy z uczniem oraz umiejętności zawodowe. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele trzech w/w szkół rolniczych. Uczestnicy w 90% są mieszkańcami obszarów wiejskich głównie z pow. pińczowskiego sandomierskiego i staszowskiego.

Działania projektu to: rekrutacja, nabywanie kompetencji kluczowych, szkolenia, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doposażenie szkół. Okres realizacji: 15.01.2020 do 31.12.2021r. budżet 2 227 320,92zł.

ZAKRES WSPARCIA

  1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
  2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:

I. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe Uczniów:

UCZESTNIK: UCZEŃ/UCZENNICA

a) zajęcia dodatkowe z matematyki

b) zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

c) zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

d) zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości

e) indywidualne doradztwo edukacyjnozawodowe – symulacje rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami

f) warsztaty z psychologiem dotyczące autoprezentacji

g) indywidualne spotkania z psychologiem

h) wyjazd edukacyjny na Targi Agrotech

i) wyjazd edukacyjny na Targi Gastrotech

j) wyjazd do Kombinatu Rolnego Kietrz

k) wyjazd edukacyjny do Ziołowego Zakątka

l) wyjazd edukacyjny na Międzynarodową Wystawę Rolniczą w Bednarach

ł) wyjazd edukacyjny na Targi Horeca

m) wyjazd edukacyjny na Targi Medycyny Weterynaryjnej

II. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

UCZESTNIK: UCZEŃ/UCZENNICA

a) seminarium popularno-naukowe dla uczniów dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej do trendów w nowoczesnym rolnictwie i żywieniu

b) cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, jst, PUP, organizacjami pracodawców, NGO

c) kurs groomerski

d) kurs inseminacji

e) kurs koparko ładowarki

f) kurs obsługi drona

g) kurs wózki widłowe z obsługą kasy fiskalnej i programem magazynowym

h) kurs barista

i) kurs carvingu

j) kurs profesjonalnej obsługi konsumenta

k) obsługa programu GastroPOS

Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu:

UCZESTNIK: NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA

a) studia podyplomowe kwalifikacyjne – żywienie człowieka i dietetyka

b) studia podyplomowe – odnawialne źródła energii

c) kurs obsługi drona

d) kurs na wózek widłowy z uprawnieniami instruktora

e) kurs obsługi programu GastroPOS

Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

Informacje związane z projektem:

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar