Home »

 

Technik architektury krajobrazu

 
 
Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • geografia

Języki:

  • angielski – obowiązkowy
  • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

  • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

  • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zieleni.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę:
  • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
  • w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.
  • Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 Zobacz prezentację kierunku na YouTube

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar