Home » Szkoła »

 

Kierunki kształcenia

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oferuje absolwentom szkoły podstawowej następujące 5-letnie kierunki kształcenia:

  • Technik architektury krajobrazu 
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik rolnik
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik agrobiznesu
  • Technik hodowca koni

Branżowa Szkoła I Stopnia:

  • Cukiernik
  • Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • Przetwórca mięsa

 

Accessibility Toolbar