Home »

 

Kultura

 

Przez cały rok szkolny uczniowie mają możliwość korzystania:

– z wycieczek dydaktycznych pogłębiających i systematyzujących wiedzę;

– z wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

– z wycieczek na seanse filmowe do Kina Helios w Kielcach;

– z wycieczek na imprezy sportowe.

 

Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają możliwość prezentowania i rozwijania swoich zdolności recytatorskich, muzycznych, plastycznych i innych, podczas:

– uroczystych imprez szkolnych i pozaszkolnych;

– konkursów, zawodów, olimpiad wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

 

Uczniom zapewniamy:

– dostęp do Internetu podczas trwania zajęć szkolnych i po zajęciach;

– dostęp do systematycznie unowocześnianych zbiorów biblioteki szkolnej;

– możliwość rozwijania swoich zdolności podczas zajęć pozalekcyjnych;

– zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Szkolnej Izbie Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej w Chrobrzu (pałac Wielopolskich).

 

Accessibility Toolbar