Technik agrobiznesu

 
W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie, łącznie z wersją komputerową oraz podstawy pracy biurowej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach przetwórstwa spożywczego i firmach handlowych(praktyki śródroczne).
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • matematyka

Języki:

  • angielski – obowiązkowy
  • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

  • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej
  • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie oraz podstawy pracy biurowej.

Technik Agrobiznesu będzie przygotowany do:
  • organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
  • realizowania czynności związanych z produkcją rolną,
  • organizowania dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocji i reklamy, oceny jakości i opłacalności tychże produktów doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin ? ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.

 

Accessibility Toolbar