Technik rolnik

 
W trakcie nauki uczniowie uzyskują prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwie szkolnym, szkolnej pracowni żywienia i gospodarstwach specjalistycznych. Uzyskanie kwalifikacji przez absolwenta gwarantuje możliwość uzyskania szerokiego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – dopłaty bezpośrednie, renty strukturalne dla rolników, dopłaty inwestycyjne.
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki obce:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Posiadamy własną bazę do nauczania praktycznego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych oraz w gospodarstwach specjalistycznych.

Oferujemy wyjazdy na targi branżowe: m.in. HORTI TECH, Targi Technologii Warzywniczych i Sadowniczych w Kielcach, AGROTECH Targi Techniki Rolniczej.

W trakcie nauki uczniowie uzyskują:

 • prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Uczniowie biorą udział w wyjazdach edukacyjnych (duże gospodarstwa rolne np. Kombinat Rolny Kietrz)

Technik rolnik zdobędzie:
 • kwalifikacje rolnicze umożliwiające przejęcie gospodarstwa i uzyskanie dotacji unijnych m.in. kierowanych dla młodych rolników
 • umiejętności dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie (e-wniosek)
 • umiejętności dotyczące pozyskiwania funduszy na modernizację gospodarstw
Absolwenci naszej szkoły mają możliwość pracy:
 • w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych np.: gospodarstwach rolnych,
 • przy sprzedaży nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • jako przedstawiciele handlowi,
 • w branży ogrodniczej, sadowniczej, Centralach Nasiennych,
 • w urzędach gminy, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego itp.

  Zobacz prezentację kierunku na YouTube 

 

Accessibility Toolbar