Home » Szkoła »

 

Nauczyciele

 

Bogdan Anita – przedmioty zawodowe

Czyszczoń Tomasz  –  przedmioty zawodowe

Jastrząb Anna – przedmioty zawodowe

Kotecka Anna – informatyka, język angielski

Kurczyna Mateusz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Masiuda Patrycja  – przedmioty zawodowe

Magdziarz Piotr – historia, historia i teraźniejszość

Musiał Damianprzedmioty zawodowe

Najberek Krzysztof – przedmioty zawodowe, kierownik warsztatów szkolnych.

Liberek Joanna – język rosyjski

Odo Janusz – religia

Orządała-Bandoła Iwona – chemia, język polski, pedagog szkolny

Ryczek Teresa – geografia, historia, wos

Rzepa Ewa – bibliotekarz, historia

Sakwa Artur – wychowawca w internacie

Skowron Gabriela przedmioty zawodowe

Steckiewicz Anna – wychowanie fizyczne, biologia, przedmioty zawodowe

Steckiewicz Stanisław – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Sternak Małgorzata – język polski, muzyka, bhp

Stolarska Monika – wychowawca w internacie, kierownik praktycznej nauki zawodu

Szczepanik Renata – matematyka, fizyka

Śpiewak Rafał – przedmioty zawodowe, informatyka

Taler Dorota – język angielski

Tęcza Marzena – przedmioty zawodowe

Wojtasik Halina – język niemiecki

Wojtasik Jerzy – przedmioty zawodowe

Joanna Zięba – psycholog szkolny

Ziółkowska Ilona – matematyka, wicedyrektor

Żebrowski Piotr – przedmioty zawodowe

 

Accessibility Toolbar