Home »

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, słońca).
Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • geografia

Języki:

  • angielski – obowiązkowy
  • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo

  • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

  • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:
  • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej itp.

 Zobacz prezentację kierunku na YouTube 

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar