Home »

 

Klub Honorowych Dawców Krwi

 

Numer i nazwa w Banku Krwi:

257 – Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Członkowie klubu (m.in. absolwenci, osoby spoza szkoły) podczas oddawania krwi w różnych punktach poboru na terenie całego kraju, proszeni są o podawanie nazwy klubu lub numeru klubu.

  • szkolna organizacja
  • członkowie: pełnoletni uczniowie, pracownicy szkoły, członkowie OSP w Chrobrzu, osoby pełnoletnie spoza szkoły
  • częstotliwość akcji: około 4 razy w roku szkolnym
  • kontakt: Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu, tel. 41/356-40-03

Zapraszamy do udziału!

 

DZIAŁALNOŚĆ  NASZEGO  KLUBU

od  2012  roku:

 Akcje krwiodawstwa:

1). 13 kwietnia 2012 r. – w naszej szkole.

2). 1 lutego 2013 r. – w naszej szkole.

3). 26 kwietnia 2013 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem dla osoby chorej.

4). 23 stycznia 2014 r. – w naszej szkole.

5). 25 kwietnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju. Był to dar krwi dla osoby chorej od maturzystów-krwiodawców kończących w tym dniu naukę w naszej szkole.

6). 19 grudnia 2014 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju w związku z brakami zapasu krwi w banku krwi.

7). 4 marca 2015 r. – pobór krwi pełnej oraz płytek krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem dla 3-letniego Miłosza.

8). 10 kwietnia 2015 r. – w naszej szkole. Pobór krwi pełnej oraz akcja zgłaszania się do rejestru dawców szpiku z przeznaczeniem dla 14-letniego Patryka.

9). 29 października 2015 r. – w naszej szkole z przeznaczeniem krwi dla p. Grzegorza.

10). 27 listopada 2015 r. – z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa – akcja w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju.

11). 29 kwietnia 2016 r. – w mobilnym punkcie poboru krwi w Busku-Zdroju z przeznaczeniem krwi dla osoby chorej.

12). 9 listopada 2016 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem krwi dla 1,5-rocznej Lilki.

13). 24 maja 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem krwi dla p. Michała ze  Stopnicy.

14). 6 października 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

15). 15 grudnia 2017 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem krwi dla p. Anity.

16). 28 lutego 2018 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

17). 21 września 2018 r. –w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Pobór krwi pełnej oraz osocza.

18). 7 grudnia 2018 r. – w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury z przeznaczeniem krwi dla 12-letniego Kuby z Bogucic.

19). 6 marca 2019 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

20). 14 maja 2019 r. –w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach z przeznaczeniem dla osoby chorej z sąsiedniej miejscowości.

21). 18 września 2019 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

22). 4 grudnia 2019 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

23). 11 marca 2020 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

24). 16 września 2020 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

25). 7 października 2020 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

26). 2 grudnia 2020 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

27). 17 lutego 2021 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

28). 20 września 2021 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

29). 30 marca 2022 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

30). 7 września 2022 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

31). 30 listopada 2022 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

32). 15 lutego 2023 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

33). 13 września 2023 r. – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

34). 10 stycznia 2024 r. – oddanie płytek krwi i krwi pełnej dla chorego dziecka w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Prelekcje na temat krwi i krwiolecznictwa:

1). 27 marca 2014 r. – spotkanie w naszej szkole z Kierownikiem Ośrodka Dawców Szpiku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

2). 9 listopada 2016 r. – spotkanie na temat krwiolecznictwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

3). 13 czerwca 2017 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klasy pierwszej i drugiej. Otrzymaliśmy ,,Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”.

4). 11 kwietnia 2019 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klasy pierwszej.

5). 16 listopada 2021 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami klas trzecich.

6). 6 października 2024 r. – spotkanie informacyjne zorganizowane w naszej szkole z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – p. Olgierdem Okszą-Orskim i uczniami wszystkich klas.

– członkowie naszego klubu mają na swoim koncie wielokrotne oddanie krwi, są dawcami płytek krwi , osocza, a kilku z nich widnieje w rejestrze potencjalnych dawców szpiku kostnego. Serdecznie Wam dziękujemy!

 

 

 

 

Accessibility Toolbar