Home » Szkoła »

 

Biblioteka

 

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK: 10:10 – 13:10 (M. Sternak)

WTOREK: 8:00-8:35/ 9:25-10:25/ 11:10-16:00 (E. Rzepa)

ŚRODA: 8:00 – 15:00 (E. Rzepa)

CZWARTEK: 8:00 – 15:00 (E. Rzepa)

PIĄTEK: 8:00-11:15 i 12:50-14:00 (E. Rzepa)

 

Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (zakładka: Centrum Informacji Multimedialnej).

ROK SZKOLNY 2023/2024

 • 8 września 2023 r. – wzięliśmy udział w XII edycji akcji Narodowego Czytania zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Złotej. Naszą szkołę reprezentowali: Mariusz Gałka (VTR), Kacper Dudzik (III TŻ) i bibliotekarz szkolny – Ewa Rzepa. Wraz z gośćmi biblioteki odczytaliśmy fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej pt: „Nad Niemnem”.
Narodowe Czytanie 2023

Linki do wideorelacji:

www.facebook.com/100064439216393/videos/276256175228757

www.facebook.com/100064439216393/videos/988722882351995

 • 29 września 2023 r. – udział w Dniu Głośnego Czytania w Złotej.
  • 29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jest to bardzo przyjemne i pożyteczne święto skierowane do najmłodszych. Uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Liberek (IV TŻ), Mariusz Gałka (V TR), Kacper Dudzik (III TŻ) i bibliotekarz szkolny Ewa Rzepa, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym z tej okazji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej. Gośćmi biblioteki byli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Złotej wraz z p. Ewą Kozłowską i p. Moniką Sułek. Nasi uczniowie przeczytali z podziałem na role książeczkę pt: „Staś Pętelka. Nowy piesek”, która ukazuje proces adopcji psa, obowiązki właścicieli i sposób prawidłowej opieki nad czworonożnym przyjacielem. Spotkanie było bardzo miłe, serdecznie za nie dziękujemy.
  • (Zdjęcia: za zgodą GBP w Złotej)
29.09.23
29.09.23

Link do wideorelacji:

/www.facebook.com/100064439216393/videos/518759233806110/

 • PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH.
 • Z tej okazji odbyła się lekcja biblioteczna klasy I TŻO w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Uczniowie zwiedzili wystawy, wysłuchali historii Chrobrza, pałacu i rodziny Wielopolskich.
 • Uczniowie klasy III TŻO, w ramach współpracy biblioteki w projekcie BohaterON, odbyli lekcję: „Głód, bród i wesela. Codzienność podczas Powstania Warszawskiego”. Młodzież, po zapoznaniu się z filmem przedstawiającym powyższą tematykę, odegrała scenki z życia codziennego powstańców. Zajęcia zakończyły się wspólnym porównaniem życia ludzi w trakcie wojny, Powstania Warszawskiego i w trakcie pokoju.

Gazetka na korytarzu szkolnym z informacją o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla 2023:

 • 8 listopada 2023 r. – współorganizacja uroczystego apelu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 • 10 listopada 2023 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, uczniowie klas I-IV spotkali się z przedstawicielem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Pińczowie, historykiem – p. Marcinem Salamonem. Spotkanie nosiło tytuł: „Droga do niepodległości 1795-1918”. Podczas wykładu pan Marcin Salamon przedstawił dramatyczny proces walki Polaków o wolność, począwszy od momentu utraty niepodległości po czasy kształtowania się granic Polski. Mieliśmy okazję zapoznać się z autorską prezentacją pana Marcina dotyczącą powyższej tematyki, a na zakończenie podsumować swoją wiedzę rozwiązując test. Spotkanie było niezwykle interesujące, za co bardzo dziękujemy panu Marcinowi Salamonowi. Organizatorem spotkania w naszej szkole była Teresa Ryczek przy współudziale Ewy Rzepy.

– 13 grudnia 2023 r. – korzystając z pobytu w Pińczowie, troje uczniów naszej szkoły: Gabriela Woźniak, Sebastian Zjaszczykiewicz i Szymon Zjaszczykiewicz, zwiedzili Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie oraz Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Uczniowie zapoznali się z zasobami, zasadami korzystania ze zbiorów oraz możliwością korzystania z czytelni. Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy świąteczny upominek: kubek z napisem, który prezentujemy na jednym ze zdjęć. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor MiGBP, Panu Kierownikowi i wszystkim Pracownikom za oprowadzenie i miłą atmosferę.

23 stycznia 2024 r. – klasy trzecie odbyły wewnątrzklasowe konkursy: „Powstanie styczniowe – łącznie z terenem Ponidzia”.

I miejsce i maksymalną ilość punktów zdobyła Gabriela Woźniak, kl. III TŻ.

II miejsce: Zuzanna Wójcik, kl. III TŻ.

III miejsce: Kacper Dudzik, kl. III TŻ.

– 10 stycznia 2024 r. biblioteka aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu testu wiedzy dotyczącego wystawy: „Znani nieznani – Polacy światu.”

– 26 lutego 2024 r. – ośmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej Szkół Resortowych „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”.

Konkurs odbył się poprzez Microsoft Teams. Uczniowie odpowiadali na 30 pytań dotyczących żołnierzy podziemia antykomunistycznego, walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej.

Do etapu drugiego zakwalifikowały się uczennice: Katarzyna Liberek (kl. IV TŻ) i Gabriela Woźniak (kl. III TŻ). Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale! Opiekunowie konkursu: Teresa Ryczek i Ewa Rzepa.

– 19 marca 2024 r. – biblioteka przygotowała i przeprowadziła wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności Wincentego Witosa. Konkurs odbył się w ramach XXXII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, a organizatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Koordynatorem w naszej szkole jest p. Iwona Orządała-Bandoła. W konkursie udział wzięło dwudziestu uczniów w klas III-V.

Zwycięzcy:

I miejsce: Zuzanna Wójcik. kl. III TŻ

II miejsce: Wożniak Gabriela, kl. III TŻ i Emilia Gajos, kl. III TA

III miejsce: Piotr Niedziela, kl. III TŻ i Paździurski Mateusz, kl. V TR.

– 21 marca 2024 r. – w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, podczas którego naszą szkołę reprezentowali: Karolina Liberek z kl. I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Mariusz Gałka z kl. V Technikum Rolniczego.

Miło nam poinformować, że Mariusz zajął II miejsce, a Karolina otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

– 29 kwietnia 2024 r. – naszą bibliotekę spotkała miła niespodzianka: otrzymaliśmy książkę pt: „Ciemnia” od jej autora p. Macieja Liziniewicza. Jest to kryminał, którego akcja rozgrywa się w końcu XIX wieku w Zasławicach, czyli w… Chrobrzu i pałacu Wielopolskich. Nie ujawniamy więcej szczegółów. Zapraszamy czytelników!

– 5 kwietnia 2024 r. – w Kielcach odbył się jubileuszowy XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział sześćdziesięciu uczniów z trzydziestu szkół średnich z naszego województwa. Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Ciesielski z klasy II TR i Dominik Smogór z klasy III TR.

Uczniowie zostali wyłonieni na podstawie etapu szkolnego, w który udział wzięło piętnastu naszych uczniów.

Test nie był łatwy, uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą nie tylko historii NSZZ „Solidarność”, lecz także wiadomościami związanymi z działalnością związku na naszym terenie.

Wyniki konkursu poznamy w ostatnim tygodniu kwietnia.

– kwiecień 2024 r. – w bibliotece pojawiły się nowe książki: rozszerzające wiedzę zawodową uczniów, lektury, książki historyczne, a także sporo egzemplarzy do poczytania w wolnym czasie. Część z nich prezentujemy na zdjęciach.

Odwiedzili nas pisarze:

– 2013 r. – Andrzej Rytelewski (zm. 2019 r)

– 2016 r. – Jan Chruśliński

-2019 r. – Maciej Liziniewicz

INFORMACJE O BIBLIOTECE:

Nasz księgozbiór:

 • lektury
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • klasyka
 • literatura psychologiczno-pedagogiczna
 • literatura rozrywkowa
 • kartoteka tematyczna
 • kroniki szkoły
 • dokumenty audiowizualne

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarsza (dziś już pamiątkowa) księga inwentarzowa naszej biblioteki pochodzi z 1955 roku.

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia w szkole.

We wrześniu 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: PRL świadkowie.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: Białe plamy czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

W grudniu 2014 r. Kieleckie Towarzystwo Naukowe realizując swój statutowy obowiązek popularyzacji wiedzy, przekazało naszej bibliotece nieodpłatnie 29 sztuk książek własnego wydawnictwa. Tematyka książek dotyczy m.in. historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego  w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły. Oto link do artykułu: http://cbr.gov.pl/rme-archiwum/2008/rme25/dane/3_2.html

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w Aktualnościach na stronie internetowej naszej szkoły.

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik. Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji: Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie.

Począwszy od roku szkolnego 2012/13, w miesiącu wrześniu w bibliotece organizowany jest „Kiermasz podręczników używanych” prowadzony przez uczniów.

5 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Rytelewskim: „Wpływ podróży po Azji na twórczość pisarza”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły, a także goście z Gimnazjum w Złotej i Szkoły Podstawowej w Chrobrzu z opiekunami.

Od 9 lutego do 30 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu była prezentowana Wystawa Fotografii Amatorskiej zorganizowana z okazji obchodów miesiąca lutego jako miesiąca tematyki wiejskiej, zatytułowana: „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”. Na wystawie prezentowane były fotografie wykonane przez trzynastu autorów, m. in. przez uczniów naszej szkoły, uczniów Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Gackach, a także przez osoby dorosłe spoza szkoły (zdjęcia w galerii na dole strony).

Rok  2014 obchodziliśmy jako ROK  CZYTELNIKA. Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: 650 lat w służbie książki pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nasi czytelnicy również przyłączyli się do obchodów.

W roku szkolnym 2015/16 zorganizowaliśmy wystawę: „Jan Paweł II – nasze pamiątki po Świętym”.

W roku szkolnym 2016/17 braliśmy udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu zostały uzupełnione zbiory, odbywały się spotkania Koła Przyjaciół Książki, a 07.11.2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Janem Chruślińskim – autorem m.in. nowo wydanej powieści pt: „Z Chrobrza na wojenną tułaczkę”. Członkinie Koła Przyjaciół Książki odbyły wycieczkę do Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Również w roku szkolnym 2016/17 zorganizowaliśmy wystawę pamiątek związanych z „Solidarnością” z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego: pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”, ulotki, fotografie, plakietki okolicznościowe.

W roku szkolnym 2017/18 otrzymaliśmy dwa dary książkowe: z Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie oraz od Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie. Ogółem dar liczy przeszło sto egzemplarzy.

29 września 2017 r.  w naszej bibliotece odbył się konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, natomiast 27 lutego 2018 r.  odbył się konkurs wiedzy z okazji Dni Patrona Szkoły: „Panowanie Bolesława Chrobrego”.

W roku szkolnym 2018/19 obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W bibliotece odbył się 3-etapowy konkurs wiedzy pt: „Polskie drogi do niepodległości”, przeprowadzony we współpracy z pedagogiem szkolnym. Z okazji Dni Patrona Szkoły został przygotowany program artystyczny oraz przeprowadzony konkurs literacko-plastyczny: „Dokonania Bolesława Chrobrego na arenie polskiej i międzynarodowej” – współpraca z nauczycielem j. polskiego. Dwóch uczniów klasy I zostało przygotowanych do IV Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie. Uczniowie zajęli II i IV miejsce. Koło Przyjaciół Biblioteki wzięło udział w akcji organizowanej przez SU: „BohaterON – włącz historię”. Klasa I wzięła udział w Grze biblioteczno-historycznej: „Poznajemy Chroberz, jego historię i zabytki”. Efektem gry jest wspólnie utworzona broszurka pod tym samym tytułem, która wzbogaciła kartotekę tematyczną.

W roku szkolnym 2019/20 dołączyliśmy do akcji Narodowego Czytania, które odbyło się w naszej szkole. Z okazji 75. rocznicy odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim.

22 listopada 2019 r. gościliśmy p. Macieja Liziniewicza. autora wysoko ocenianych powieści historycznych: „Scheda”, „Czas pomsty”, „Mroczny zew”. Pan Liziniewicz dzieciństwo spędził w Chrobrzu, gdzie ukończył szkołę podstawową, natomiast jego rodzice pracowali w techniku rolniczym. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. W lutym 2020 r. biblioteka współorganizowała etap szkolny II edycji: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – walory turystyczne województwa świętokrzyskiego”, organizowanego przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Również w lutym, z okazji Dni Patrona Szkoły” odbył się I etap konkursu wiedzy: „Bolesław Chrobry i jego czasy”, a w marcu II etap związany z obchodami 1000-lecia Chrobrza: „Historia Chrobrza – 1000-lecie założenia wsi”. Nasi uczniowie wzięli udział w XXIV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla szkół średnich, zorganizowanym w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka. Od 12 marca 2020 r. aż do końca roku szkolnego biblioteka aktywnie uczestniczyła w zdalnym nauczaniu.

Mimo utrudnień związanych z pandemią, w roku szkolnym 2020/21 zorganizowaliśmy Dzień Głośnego Czytania, a także 24 marca 2021 w sposób zdalny braliśmy udział w V Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, zorganizowanym w ramach Tygodnia Kultury przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie. Do konkursu przystąpiło dwóch uczniów naszej szkoły. II miejsce zajął uczeń kl. II TR (P) – Mariusz Gałka, a III miejsce przypadło Krzysztofowi Pieczyrakowi z kl. III TR.

Również w sposób zdalny zorganizowaliśmy w marcu plebiscyt na ulubionego autora książek z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek.

W roku szkolnym 2021/22 wzięliśmy udział w edycji Narodowego Czytania zorganizowanego przez MiGBP w Pińczowie. Jesienią zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs-test wiedzy o życiu i twórczości Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji 120. rocznicy Jego urodzin i 40. rocznicy śmierci, a także Dzień Głośnego Czytania. Z okazji Dni Patrona Szkoły odbył się konkurs na pracę pisemną oraz prezentację dotyczącą Bolesława Chrobrego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uczciliśmy testem pt: „Z polszczyzną za pan brat”. Wzięliśmy udział w XXX Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka w Województwie Świętokrzyskim organizowanym przez UJK – konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefa Wybickiego, a także uczestniczyliśmy w VI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który odbył się w LO w Pińczowie – zajęliśmy II i IV miejsce. Biblioteka współpracowała podczas przygotowywania uczniów do I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, którego organizatorem był ZSCKR w Jabłoniu. Klasy pierwsze odbyły lekcje biblioteczno-historyczne w Szkolnej Izbie Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej Ponidzia w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Rok szkolny 2022/23 rozpoczęliśmy udziałem w XI edycji akcji Narodowego Czytania zorganizowanego przez MiGBP w Pińczowie, a następnie wewnątrzszkolnym Dniem Głośnego Czytania. Braliśmy udział w cyklu spotkań „Poeci dzieciom” zorganizowanym przez MiGBP w Pińczowie, a nasi uczniowie czytali także dzieciom ze szkoły podstawowej utwory Aleksandra Fredry. Przygotowaliśmy dwie uroczyste akademie: z okazji Święta Odzyskania Niepodległości oraz 3 Maja.

Biblioteka współpracowała podczas przygotowywania uczniów do szkolnego XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, a potem do etapu na szczeblu wojewódzkim. Z okazji obchodów XXXI Tygodnia Kultury Języka w Województwie Świętokrzyskim, został zorganizowany konkurs wiedzy o Bohaterach i Bohaterkach Getta Warszawskiego. Jak co roku wzięliśmy udział w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, w którym uczeń kl. IV TR – Mariusz Gałka – zajął I miejsce, a uczennica kl. IV TŻ – Natalia Czerw – miejsce IV.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przeprowadziliśmy wewnątrzszkolny projekt: „Historia książek kucharskich” w kl. III TŻ we współpracy z nauczycielem podstaw żywienia. Drugi projekt: „Kuchnia niemiecka jest smaczna” przeprowadziliśmy z okazji Tygodnia Bibliotek przy współpracy nauczyciela j. niemieckiego i nauczyciela podstaw żywienia.

Wraz z nauczycielem historii współorganizowaliśmy konkurs wiedzy o charakterze quizu online: „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r. Edycja dla szkół ponadpodstawowych”. Konkurs zorganizował Departament Szkolnictwa Wojskowego MON, WAT i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego współorganizowaliśmy spotkanie dotyczące bitew rozegranych na Ponidziu, z przedstawicielami Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 pułku Ułanów Wileńskich oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 pułku Piechoty Legionów.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Klub Honorowych Dawców Krwi (nr w Banku Krwi: 257) oraz Wolontariat.

 

Accessibility Toolbar