Home »

 

Technik hodowca koni

 
Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

 • geografia

Języki:

 • angielski – obowiązkowy
 • drugi do wyboru – niemiecki lub rosyjski

Dodatkowo:

 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje:

 • Organizacja chowu i hodowli koni
 • Szkolenie i użytkowanie koni

Uczniowie będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:
 • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów,
 • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej,
 • związkach hodowców koni
 • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie,
 • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego,
 • Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
 

Accessibility Toolbar