Home »

 

Dorośli

 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu ogłasza nabór na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy.

  • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik)
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań (kucharz)
  • ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Warunki rekrutacji:

Lp.

 Symbol zawodu

 Nazwa zawodu

Podstawa rekrutacji

 

1.

613003

Rolnik

Słuchaczem kursu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 lat. Warunkiem przyjęcia na I semestr w tym zawodzie jest ukończenie przynajmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ustna deklaracja, że w trakcie trwania kursu, słuchacz uzupełni wykształcenie ogólnokształcące do poziomu co najmniej branżowej szkoły I stopnia , a także zaświadczenie lekarskie.

 

2.

314207

Technik rolnik

Słuchaczem kursu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 lat. Warunkiem przyjęcia na I semestr w tym zawodzie jest ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik oraz ukończenie minimum szkoły średniej lub ustna deklaracja, że słuchacz uzupełni wykształcenie.

 

3.

512001

Kucharz

Słuchaczem kursu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 lat. Warunkiem przyjęcia na I semestr w tym zawodzie jest ukończenie przynajmniej gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ustna deklaracja, że w trakcie trwania kursu, słuchacz uzupełni wykształcenie ogólnokształcące do poziomu co najmniej branżowej szkoły I stopnia , a także zaświadczenie lekarskie.

 

4.

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Słuchaczem kursu może być osoba dorosła, która ukończyła 18 lat. Warunkiem przyjęcia na I semestr w tym zawodzie jest ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie kucharz oraz ukończenie minimum szkoły średniej lub ustna deklaracja, że słuchacz uzupełni wykształcenie.

 

Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów.

Ukończenie kursów rolniczych daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

Osoby z odległych miejscowości mają możliwość noclegu w naszym internacie.

Kwestionariusz KKZ do pobrania.

 

Accessibility Toolbar