Sprawozdania

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprawozdanie z realizacji projektu

,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

W dniu 12 sierpnia 2010r. pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu podpisane zostało porozumienie – umowa o dofinansowanie projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w naszej szkole od września 2010r do czerwca 2011. Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej
ZS CKR w Chrobrzu poprzez poprawę zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności.

Wartość projektu to 127 025,00 zł., z czego wkład własny ZS CKR w Chrobrzu to 15 670,00 zł. Średnio na jednego ucznia przypada 2082 zł.

Początkowo wsparciem zostało objętych 50 uczniów naszej szkoły. Ze względu na duże zainteresowanie, grupę docelową poszerzono o 11 osób, co oznacza że w projekcie obecnie uczestniczy 61 uczniów.

Do tej pory zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pakiety edukacyjne, w skład których wchodzą – podręczniki, kalkulator prosty, długopis, brulion, pendrive. Całość zapakowana w czarnej podręcznej teczce.

2. Odbyło się 12 z 24 zaplanowanych godzin zajęć dla klas IV przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3.Odbyło się 12 z 24 zaplanowanych godzin zajęć dla klas młodszych podnoszących kompetencje zawodowe.

4. Zakończony został 10 godzinny kurs obsługi urządzeń biurowych: faks, kopiarka, kasa fiskalna, który cieszył się dużym zainteresowaniem (ilość uczestników zwiększona została z 30 do 40 uczniów).

5. Odbyło się 5 godzin zajęć przygotowujących do olimpiad przedmiotowych w szczególności do OWiUR.

6. Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia mieli zapewnione darmowe

posiłki w stołówce internatu (finansowane z projektu).

7. Trzy wyjazdy dydaktyczne

a. Wyjazd 2-dniowy na Targi Polagra do Poznania. Program obejmował zwiedzanie zamku w Kórniku, Browarów LECH, Targi Polagra Food (firmy sektora spożywczego), kino w technologii 5D z efektami specjalnymi. Koszt wycieczki 10 000 zł, na jednego uczestnika 200 zł

b. Wyjazd 2-dniowy do zakładów przetwórstwa spożywczego połączony
ze zwiedzaniem Warszawy. Program obejmował zwiedzanie gospodarstwa sadowniczego w okolicach Warki – firma rodzinna około 90 ha sadów, zwiedzanie firmy POL-AGRO w Grójcu, w tym zapoznanie z funkcjonowaniem platformy logistycznej zaopatrującej m. in. sieć AUCHAN. W ramach poszerzania wiedzy ogólnej, uczestnicy zwiedzili Warszawę, m.in. Park Łazienkowski, Pałac na Wodzie, Starą Pomarańczarnię, Pałac w Wilanowie oraz Starówkę. Zwiedzili Zamek Królewski. Całkowity koszt wycieczki to 9 000 zł, na jednego uczestnika 180 zł.

c. Wyjazd na Targi Horeca do Krakowa. Program obejmował godzinę gry w kręgielni, zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego, zwiedzanie Międzynarodowych Targów Wyposażenia Hoteli i Gastronomii GASTROFOOD, zwiedzanie kuchni hotelowej i ekskluzywnych apartamentów Hotelu Qubus. Koszt wyjazdu 5 000 zł.

Zaplanowane wyjazdy były dla uczestników projektu całkowicie bezpłatne.
W ramach wyjazdu oprócz zwiedzania, biletów wstępu, uczniowie mieli zapewnione pełne wyżywienie i noclegi.

W bieżącym semestrze kontynuowane będą zajęcia przygotowujące
do egzaminu zawodowego dla klas IV oraz zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe skierowane dla klas młodszych.

W lutym zaplanowane zostały warsztaty z doradztwa zawodowego
(dla 20 uczestników z klas IV);

W marcu przewidziany został wyjazd dydaktyczny na Targi Agrotech
w Kielcach.

W maju zaplanowane zostało ognisko kończące projekt.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sprawozdanie z wyjazdu dydaktycznego do Kielc

Na ostatni z zaplanowanych wyjazdów dydaktycznych organizowanych w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” udaliśmy się 11 marca. Z Chrobrza wyjechaliśmy o godzinie 800 a pierwszym celem wyjazdu było Muzeum Wsi Kieleckiej a dokładnie Park etnograficzny w Tokarni.
Park Etnograficzny w Tokarni to miejsce w którym zachowano
najcenniejsze zabytki budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego Kielecczyzny,
które prezentowanie są w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego. Poza tym skansen
przedstawia obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, fragmenty wsi, w których zagrody stanowiące warsztat pracy rolnika sąsiadowały z obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak młyn, wiatrak, kuźnia. Obiektami użyteczności były też karczmy, szkoły, sklepy, kościoły, a także plebanie, dwory i folwarki dworskie.

Takie też budynki znajdują się lub znajdą w najbliższych latach w Parku Etnograficznym w Tokarni. Jak dotąd na obszarze 65 ha wzniesiono 30 przeniesionych z terenu obiektów, w tym: dwór z Suchedniowa,
spichlerz ze Złotej, kościół z Rogowa, wiatrak z Grzmucina, organistówkę z
Bielin pełniąca obecnie rolę apteki, sklepiku i pracowni krawieckiej, dom
szewca z Daleszyc, zagrody z Bielin, Radkowic i Sukowa, a także chałupy z
Rokitna, Ślęzan, Bronkowic, Siekierna, Chrobrza i Świątnik. Zagroda z
Bukowskiej Woli pełni rolę ekspozycji rzeźb Jana Bernasiewicza z Jaworzni.

Po zakonczeniu zwiedzania udaliśmy się do Kielc na tereny Targów Kielce i zwiedzaliśmy Targi rolnicze AGROTECH. Na targach mieliśmy możliwość zapoznania się z wieloma nowościami i ofertami wiodacych światowych producentów zarówno maszyn i sprzetu rolniczego jak również firm zajmujacych sie dostarczaniem na rynek środków ochrony roślin i materiału siewnego. Na stoiskach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą największych krajowych wydawnictw rolniczych i prasy fachowej.

Po zakończeni uzwiedzania Targów udaliśmy się na pyszny obiad a po nim do kina na film ,, Czarny czwartek”. Po seansie wszyscy zadowoleni powrócliśmy do Chrobrza.

Zdjęcia w galerii
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sprawozdanie z wyjazdu dydaktycznego do Krakowa

W dniu 19 listopada 2010 odbył się wyjazd dydaktyczny do Krakowa zaplanowany w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Wzięło w nim udział 50-u uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami. Pierwszym punktem programu był 1-godzinny pobyt w kręgielni Salonu Gier Kraków Plaza, gdzie uczniowie próbowali swoich sił w celnych rzutach na 7-u torach. Następnie odwiedziliśmy Zamek Królewski na Wawelu, a ok godziny 13-tej rozpoczęliśmy zwiedzanie 18 Międzynarodowych Targów Wyposażenia Hoteli i Gastronomii GASTROFOOD. Była to bardzo dobra i potrzebna okazja obejrzenia nowoczesnych urządzeń gastronomicznych. Atrakcją była też możliwość degustacji potraw, sporządzanych w takich urządzeniach jak np. piec konwekcyjno-parowy. W targach wzięło udział ok 160-u wystawców , a wśród nich wystawcy zagraniczni z 11 krajów takich jak Włochy, Francja, Niemcy, Austria, Litwa i Holandia.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Hotelu Qubus, gdzie po smacznym obiedzie grupa uczniów Technikum Żywienia zwiedziła pomieszczenia kuchni hotelowej z jej nowoczesnym wyposażeniem, a wszyscy uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzenia ekskluzywnych apartamentów hotelowych. Na tym zakończyłsię program wycieczki i szczęśliwie odbyliśmy podróż powrotną

Zdjęcia w galerii

Opracowanie – E. Sadura

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprawozdanie z wyjazdu dydaktycznego do Warszawy

W dniach 27 -28 października odbył się kolejny wyjazd ?Łączymy teorię z praktyką” w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” realizowanego w ZSCKR w Chrobrzu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczyło w nim 50 uczniów – uczestników projektu i 3 opiekunów. Wyjechaliśmy z Chrobrza o godzinie 6-tej rano.

Pierwszym punktem było gospodarstwo sadownicze z okolic Warki. Jest to grupa producencka, działająca w formie spółki z o.o. Jest to firma rodzinna, posiadająca łącznie około 90 ha sadów.

Na miejscu mogliśmy obejrzeć urządzenia do rozładunku, myjki, sortowniki. Grupa realizuje kontrakty z Rosją i Ukrainą. Kolejny punkt to firma POL-AGRO w Grójcu. Ciekawym punktem była platforma logistyczna zaopatrująca m.in. całą sieć AUCHAN w świeże warzywa, owoce oraz ryby.

Z Grójca pojechaliśmy do Warszawy, gdzie około 15-tej spotkaliśmy się z przewodnikiem, który bardzo szczegółowo opowiadał nam o zabytkach Warszawy. W środę zwiedziliśmy Park Łazienkowski, Pałac na Wodzie, zwiedziliśmy Starą Pomarańczarnię z pięknym Teatrem.

Wychodząc z Parku Łazienkowskiego, przeszliśmy obok Pomnika Chopina.Około 19-tej pojechaliśmy do Schroniska Jazz-Pol, najpierw na obiadokolację a potem na ?odpoczynek”.

Następnego dnia rano śniadanie i dalsze zwiedzanie Warszawy. Z przewodnikiem pojechaliśmy do Wilanowa, zobaczyć Pałac i ogrody. Niestety ogrody są w trakcie rewitalizacji, tak więc, aby zobaczyć wszystko w całej krasie, trzeba się będzie tam wybrać za parę lat.

Byliśmy na Placu Marszałka Piłsudskiego, pod Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie mogliśmy uczestniczyć w zmianie warty. Przejechaliśmy Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście. Wyjechaliśmy ruchomymi schodami przy Trasie W-Z, krótka przerwa pod Kolumną Zygmunta i zwiedzanie Zamku Królewskiego.

Dla niektórych uczestników najciekawsze były słuchawki, przez które słuchaliśmy przewodnika, ale myślę, że dla większości piękne komnaty i wystrój Zamku Królewskiego pozostawiły niezatarte wspomnienia. Po wyjściu z Zamku, odbyliśmy krótki spacer na Rynek Starego Miasta. Ostatnim punktem był obiad w podziemiach Muzeum Narodowego i powrót do domu.
Do Chrobrza wróciliśmy około 21.30.

Wycieczka dla uczestników była całkowicie bezpłatna (przejazd, noclegi, posiłki, przewodnik, bilety wstępu). Planując tą wycieczkę, chcieliśmy połączyć teorię z praktyką i to zarówno jeśli chodzi o zagadnienia zawodowe (funkcjonowanie grup producenckich, przetwórstwo pierwotne owoców i warzyw, logistyka marketingowa, nowe formy dystrybucji artykułów spożywczych), jak też i tzw. wiedzę ogólną. O większość zabytków i wydarzeń historycznych dowiedzieli się na lekcjach, teraz mogli to wszystko zobaczyć w rzeczywistości. Na ile z tego skorzystali, to już jest indywidualna sprawa każdego uczestnika

Zdjęcia w galerii

Sprawozdanie z wyjazdu dydaktycznego do Poznania

W dniu 15 września o godzinie 430 wyruszyliśmy na wycieczkę do Poznania zorganizowaną w ramach projektu ,, Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

Pierwszym z miejsc które odwiedziliśmy był Pałac w Kórniku.

Zamek w Kórniku – obecnie muzeum i siedziba Biblioteki Kórnickiej PAN, ok. 20 km na południowy wschód od Poznania. Początki zamku sięgają średniowiecza, jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX wieku. Według niektórych opracowań pierwotna budowla obronna została wzniesiona w XIV wieku z inicjatywy Wyszoty, brata poznańskiego biskupa Mikołaja z rodu Górków. Teza ta jednak nie znajduje potwierdzenia w źródłach, a pierwszy dokument dotyczący budowy zamku (kontrakt z cieślą Mikołajem) pochodzi z 1426 r. Ukończona prawdopodobnie ok. 1430 r. budowla, posadowiona na bagiennej wyspie, otoczona była fosą, dostęp do niej był możliwy przez most zwodzony oraz spuszczaną okutą kratę. Do dziś z tego okresu zachowały się stare mury i piwnice obiektu. Do 1592 r. Zamek w Kórniku był reprezentacyjną siedzibą rodu Górków, jednego z najpotężniejszych rodów magnackich Wielkopolski doby renesansu i reformacji. W 1574 r. gościł tu Henryk Walezy, przejeżdżający przez Kórnik w drodze na koronację do Krakowa. Po bezpotomnej śmierci Stanisława Górki w 1592 r. zamek przeszedł w posiadanie Czarnkowskich, a od 1610 r. Grudzińskich. Od 1676 r. zamek był własnością rodu Działyńskich. Pierwszą wybitną przedstawicielką rodu Działyńskich była Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka (1714-1790). Po śmierci pierwszego męża Stefana Szołdrskiego i rozwodzie z drugim Aleksandrem Potulickim Teofila od połowy XVIII w. poświęciła swoje życie sprawie rozwoju kulturalnego i gospodarczego Kórnika i przebudowie rezydencji. Obok zamku urządziła ogród w stylu francuskim (obecnie, po przebudowie w XIX w., arboretum), utworzyła szkółki drzew i zwierzyniec z egzotycznymi roślinami i zwierzętami, dbała o rozwój miasta, sprowadzając doń niemieckich rzemieślników-kolonistów. Sam zamek został gruntownie przebudowany w stylu barokowym. Namalowany przez A. Pesne portret Teofili w białej sukni, do dzisiaj zachowany w zamku, dał początek legendzie o Białej Damie – jednym z najsłynniejszych duchów w polskich zamkach. Obecny kształt zamku nawiązuje do neogotyku angielskiego, jednego z historyzujących stylów popularnych w XIX w.

Główne wejście do zamku znajduje się od strony północnej. Charakterystyczną cechą jest zwieńczenie głównego okna nad wejściem łukiem Tudora (popularnie określanym jako „ośli grzbiet”). Jeszcze do okresu międzywojennego do zamku wchodziło się przez tak zwany „babiniec”, przedsionek w kształcie barbakanu, wyburzony w latach 1925-1939.

Strona zachodnia to rozbudowany architektonicznie taras z widokiem na jezioro Kórnickie i „Zwierzyniec”.

Strona południowa stanowi najładniejszą partię zamku. Jest zdominowana przez łuk indyjski, wzorowany prawdopodobnie na Pawilonie Królewskim w Brighton, a pośrednio na muzułmańskiej architekturze Indii (łuk w Kórniku nosi wyraźne podobieństwo do łuków Tadź Mahal).

Od strony wschodniej nad zamkiem wznosi się neogotycka wieża, swoją elewacją z czerwonej cegły kontrastująca z resztą zamku, wybudowana dopiero podczas przebudowy zamku przez Tytusa Działyńskiego

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się do ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku.

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko” Sp. z o.o. istnieje na rynku branży turystycznej już prawie 40 lat, ciesząc się dobrą opinią świadczonych usług (hotelarstwo, gastronomia) jak i samego obiektu.

Ośrodek położony jest na terenie ciągu jezior zaniemysko – kórnickich nad brzegiem Jeziora Bnińskiego (największego w okolicy – 6,5 km długości) ok. 30 km od centrum Poznania. Zajmuje powierzchnię ok. 50 ha z zagospodarowaną zielenią, lasem i alejkami spacerowymi. Rozległe tereny spacerowe i leśne pozwalają na znalezienie zacisznych miejsc do odpoczynku.

Po zakwaterowaniu się w hotelu i smacznym obiedzie wybraliśmy się do Poznania a dokładnie do Browaru Lech.

Lech Browary Wielkopolski – duży browar przemysłowy w Poznaniu. Zakład jest własnością spółki Kompania Piwowarska S.A.

Nowoczesny zakład piwowarski w Poznaniu został wybudowany w latach 1975-1980. W 1984 dobudowano do niego słodownię. Do 1992 roku wraz z innymi browarami poznańskimi wchodził w skład Wielkopolskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych. Po 1992 roku stał się głównym zakładem produkcyjnym spółki Lech Browary Wielkopolski S.A., której udziałowcem strategicznym w latach 1993-1995 była firma Euro Agro Centrum należąca do poznańskiego przedsiębiorcy Jana Kulczyka.

W 1995 roku kontrolę nad browarem przejął południowoafrykański koncern piwowarski South African Breweries International, który w 1999 roku włączył go do grupy piwowarskiej Kompania Piwowarska.

Centrum Wycieczkowe LECH przy poznańskim browarze istnieje od 2003 roku. Miłośnicy piwa i wszyscy ciekawscy mają szansę poznać największe tajemnice produkcji złocistego napoju. Odwiedziło nas już ponad 120 tysięcy gości!

Wizyta w Centrum Wycieczkowym LECH to niesamowita przygoda. Podglądanie procesu produkcji piwa to świetna zabawa! Zwiedzanie browaru jest nietypowym połączeniem klasycznej wycieczki z wizytą w najnowocześniejszym centrum multimedialnym.

Warzelnia to pulsujące serce Browaru. Ogromne miedziane kadzie i kotły tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca i efekt czyli 17 butelek i 27 puszek w sekundę!

Technologia produkcji

Faza I – SKŁADNIKI
Podstawowe surowce do produkcji naszego piwa to krystaliczna woda, najwyższej jakości chmiel oraz słód, który jest produktem przerobu jęczmienia browarnianego.

Faza II – WARZENIE
Na warzelni słód zostaje zmielony, a po wymieszaniu z wodą, poddany procesowi zacierania, w trakcie którego wszystkie cenne składniki słodu rozpuszczają się w wodzie, a pozostałość osadza się jako młóto.

Faza III – WARZENIE
Dodajemy chmiel, który wzbogaca brzeczkę o goryczkę i aromat chmielowy. Po przefiltrowaniu zacieru klarowna ciecz, nazywana brzeczk?, gotowana jest w kotle warzelnym.

Faza IV – FERMENTACJA
Po schłodzeniu brzeczka zadawana jest drożdżami, natleniana i kierowana do ogromnych tankofermentorów, gdzie przebiega proces fermentacji. Po fazie fermentacji osadzają się drożdże odpadowe.

Faza V – LEŻAKOWANIE
Po zakończeniu fermentacji powstaje piwo młode, które leżakuje przez około dwa tygodnie, w temperaturze 0?C, dla uzyskania właściwego bukietu smakowo-zapachowego.

Faza VI – FILTRACJA
Ostatni etap produkcji, nadający klarowność i trwałość.

Faza VII – ROZLEWANIE
Przefiltrowane piwo rozlewamy do butelek, puszek i beczek. Z magazynów piwo trafia do centrów dystrybucji, a stamtąd do hurtowni i sklepów.

Po zakończeniu wycieczki powróciliśmy do hotelu i po smacznej kolacji położyliśmy się spać aby nabrać sił na kolejny dzień wycieczkowych wrażeń.

W czwartek wszyscy wypoczęci po śniadaniu pojechaliśmy do Poznania aby zwiedzić i zapoznać się z ofertą wiodących firm sektora spożywczego – czyli na Targi Polagra Food

16 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich dobiegł końca blok wydarzeń dedykowanych przemysłowi spożywczemu i gastronomi oraz branży opakowań i logistyce. Tegoroczne targi Polagra-Food, Polagra-Tech, Gastro Trendy, Smaki Regionów i Taropak zgromadziły ponad 1300 wystawców. Ekspozycja zajęła powierzchnię 70 000 metrów. W czasie 4 dni targów zaprezentowano ponad 400 nowości oraz zorganizowano kilkadziesiąt konferencji, paneli dyskusyjnych, pokazów, szkoleń i degustacji. Wystawę odwiedziło 45 tysięcy osób.

Targi cieszyły się również dużym zainteresowaniem mediów, odwiedziło je niemal 500 dziennikarzy prasy branżowej i ogólnopolskich mediów informacyjnych.

Tegoroczny cykl wydarzeń zainaugurowały 11 września Targi Smaki Regionów, dedykowane żywności, naturalnej, regionalnej i tradycyjnej. Smaki Regionów były adresowane zarówno do szerokiej publiczności jak i klienta biznesowego.

12 września natomiast rozpoczął się blok targów skierowany wyłącznie do profesjonalistów: Polagra-Food, Polagra-Tech i Gastro Trendy. W ramach tych imprez swoja ofertę zaprezentowało ponad 650 firm z Polski i zagranicy, w tym Anglii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Chin, Egiptu, Turcji, Holandii czy Belgii.

Wśród wydarzeń towarzyszących Polgra-Food dużą popularnością cieszył się cykl dedykowanych handlowcom konferencji, zorganizowany już po raz 6 pod nazwą ?Dwa Dni dla Dystrybucji” oraz szereg paneli współorganizowanych przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Najwięcej emocji w tym roku wzbudziło jednak sztandarowe wydarzenie targów Gastro Trendy – organizowany już po raz 10 – Kulinarny Puchar Polski. Konkurs jest uznawany za najbardziej prestiżowe wydarzenie branży gastronomicznej w kraju. W tym roku zdobywcami Pucharu okazali się Adam Kowalewski i Tomasz Kazimierski z restauracji Villa Secesja w Bydgoszczy. Kulinarni Mistrzowie Polski zwyciężyli w zeszłym roku w konkursie Primerba Cup, co zapewniło im nominację do finałowej rozgrywki KPP.

Dużym powodzeniem wśród odwiedzających targi Gastro Trendy cieszyła się również przestrzeń specjalna Eksperci od Kuchni, w ramach której specjaliści z różnych dziedzin doradzali jak najlepiej zainwestować we własny lokal gastronomiczny. Połączone z degustacją prezentacje kucharzy i dostawców sprzętu odbywały się w stylowo zaaranżowanej na terenie pawilonu 6A przestrzeni nowoczesnej kuchni i restauracji.

Podczas tegorocznych targów nie zabrakło również wydarzeń dla kawowych specjalistów i smakoszy. Przez 4 dni można było testować sprzęt, uczestniczyć w szkoleniach i obserwować pokazy mistrzów barista w ramach Akademia Kawy Apro Trade i Wyspy Kawowej. Rozegrana została również Olimpiada Kawy i Mistrzostwa Polski w dyscyplinie Cup Tasting.

Po zakończeniu zwiedzania grupa wycieczkowa udała się do kina 5D na krótkie ale pełne wrażeń i emocji filmy w nowoczesnej technologii 5D.

Kino 5D Extreme jest wyrafinowaną formą zabawy i rozrywki, bez względu na wiek. Wykorzystując najnowsze technologie pobudza wszystkie zmysły we wszystkich wymiarach. Może dostarczyć niezapomnianych wrażeń emocjonalnych, zbliżyć niedostępne światy, być doskonałym narzędziem edukacyjnym.

Stereoskopowy obraz wyświetlany na polaryzacyjnym ekranie oglądany przez specjalne okulary stwarza wrażenie realistycznego trójwymiaru, dźwięk, ruch, dotyk, woda, wiatr, śnieg, zapach oraz efekty specjalne, dają wrażenie uczestniczenia w akcji filmu.

Po pełnych wrażeń seansach filmowych udaliśmy się w drogę powrotną do Chrobrza. Droga była długa bo prawie 9 godzinna więc podczas jednego z postojów zjedliśmy smaczny obiad i szczęśliwie powróciliśmy do domów.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu a opiekunowie zadowoleni z postawy i zachowania uczniów. Oby więcej takich wycieczek.

Zdjęcia w galerii.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar