Home » Szkoła » Projekty »

 

Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość

 

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

………………………………………………………………………………………………………………….

Podsumowanie projektu

W dniu 26 maja 2011 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu
?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”.

W spotkaniu wzięli udział Dyrekcja i nauczyciele ZSCKR w Chrobrzu oraz uczestnicy projektu.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Jerzy Trzepatowski, który w kilku zdaniach przypomniał założenia i cele projektu, następnie uczestnicy projektu Katarzyna Sęsoła
i Michał Podlach przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące realizowanego projektu
i wyjazdów dydaktycznych. Ostatnim punktem było spotkanie na świeżym powietrzu – grill, z pysznymi kiełbaskami, karkówką i szaszłykami.

Zdjęcia w galerii.

Skrót informacji na temat projektu.

Projekt realizowany w ZSCKR w Chrobrzu od sierpnia do lipca 2011 roku.

Planowano udział 50 uczestników – 33 chłopców, 17 dziewcząt

Po dodatkowym naborze w projekcie uczestniczyło 35 chłopców i 26 dziewcząt.

W ramach projektu zorganizowano:
I. Zajęcia podnoszące kompetencje dla klas I-III,
3 grupy zajęciowe –
Nowe trendy w rolnictwie ,
Młody przedsiębiorca w UE,
Fachowiec żywieniowiec.
W każdej grupie zrealizowano po 24 godziny zajęć.

II. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas IV

2 grupy zajęciowe –

Unijny rolnik

Z Ekonomią na Ty

W każdej grupie zrealizowano po 24 godziny zajęć.

III. Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

4 uczniów,1 uczennica – 10 godzin zajęć

IV. Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas IV

2 grupy po 5 godzin warsztatów

V. Szkolenie z obsługi urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna

Zrealizowano po 10 godzin szkolenia w 2 grupach po 15 uczestników

VI. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pakiety edukacyjne( teczka, kalkulator, długopis, brulion A4, podręczniki i zeszyty ćwiczeń)

VII. Zorganizowano 4 wyjazdy dydaktyczne, każdorazowo dla 50 uczestników , 2 wyjazdy 2-dniowe do Poznania i Warszawy i 2 jednodniowe do Kielc i Krakowa.

VIII. Przed zajęciami uczestnicy projektu mieli zapewniony posiłek na stołówce w internacie.

IX. Przez cały czas trwania projektu była prowadzona i aktualizowana stron internetowa.

X. Przez cały czas trwania projektu była prowadzona i aktualizowana tablica ogłoszeń.

………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

W dniu 26 maja
– czwartek, o godzinie 1400, w stołówce internatu odbędzie się
podsumowanie projektu

?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”.

Po krótkiej części oficjalnej, przewidziane jest ognisko.

Organizatorzy

………………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 11 marca 2011 roku odbył się ostatni wyjazd dydaktyczny do Kielc w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

Sprawozdanie z wyjazdu w zakładce sprawozdania, zdjęcia w galerii

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd dydaktyczny – Kielce – Targi Agrotech

W dniu 11 marca 2011 – piątek, przewidziany jest ostatni z zaplanowanych
w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” wyjazdów
dydaktycznych – Targi AGROTECH Kielce

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

W dniach 19 i 26 lutego odbyły
się dwa 5-cio godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego, realizowane w ramach
projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Były to spotkania z doradcą
zawodowym – zorganizowane dla uczniów
klas IV TR i IV TA. Warsztaty były bardzo ciekawe, przebiegły bardzo sprawnie i
twórczo. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania testów osobowości i predyspozycji zawodowych, ułatwiających podjęcie decyzji o przyszłości
zawodowej. Dla uczestników był przewidziany tzw. serwis kawowy – ciasteczka,
kawa, herbata, napoje.

Zdjęcia w galerii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

W dniu 21 grudnia odbył się uroczysty apel, podczas którego Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski wręczył ?Dyplomy ukończenia szkolenia z obsługi urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna” uczestnikom projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” realizowanego przy współpracy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest realizowany w ramach POKL (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Warunkiem otrzymania dyplomu było uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie zadania egzaminacyjnego.

Ponadto 11 dodatkowo zrekrutowanych uczestników projektu otrzymało pakiety edukacyjne, zakupione z zaoszczędzonych środków. Zdjęcia w galerii

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

W dniu 21.12.2010 (wtorek) o godzinie 1020, zapraszamy na apel, na którym zostaną wręczone dyplomy ukończenia szkolenia obsługi urządzeń – fax, kopiarka, kasa fiskalna, realizowanego w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

Wzór dyplomu w galerii

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
W dniu 19 listopada 2010 roku odbył się wyjazd dydaktyczny do Krakowa w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Sprawozdanie z wycieczki oraz zdjęcia w galerii i zakładce sprawozdania
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniach 27-28 października 2010 r odbył się wyjazd dydaktyczny do Warszawy w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”.Sprawozdanie w zakładce sprawozdania. Zdjęcia w galerii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 11 października zajęcia rozpoczęła kolejna grupa uczestników. Są to uczniowie z klas technikum żywienia.Na poczatku zajęć kilka słów przekazał Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski, który zachęcał uczestników do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zaproponowanych zajęć. Nastepnie wręczył uczestnikom przygotowane dla nich pakiety edukacyjne.Skład zestawu dla tej grupy to: podręcznik Technologia gastronomiczna cz. 1,cz. 2,cz. 3, kalkulator podręczny, brulion A4, pendrive 4 GB a wszystko to w czarnej podręcznej teczce. Zdjęcia w galerii

W dniach 5 i 6 października rozpoczęły się zajęcia w blokach:

– Unijny rolnik, Nowe trendy w rolnictwie, Trening przed olimpiadami przedmiotowymi oraz obsługa urządzeń biurowych.

Zajęcia maja na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w rolnictwie, przybliżenie zakresu działań Unii Europejskiej, a zwłaszcza sfery pomocy finansowej dla modernizacji gospodarstw rolnych.
Uczniowie przygotowujący się do Olimpiady Wiedzy i Umiejetności Rolniczych rozpoczęli zajęcia w ramach programu w dziale ,, Trening przed olimpiadami”
Zajęcia te maja na celu przybliżenie i utrwalenie wiadomości objętych zakresem tematycznym poszczególnych bloków OWiUR a w konsekwencji uzyskanie jak najlepszych wyników.

W kolejnej grupie zajeć uczestnicy zapoznali się z działaniem i obsługą urzadzeń biurowych takich jak fax, kserokopiarka, kasa fiskalna.

Zajęcia odbywały sie w godzinach od 1430-1600 . Przed zajęciami uczniowie zjedli smaczny obiad.

W dniu 1 października uruchomiliśmy zajęcia dodatkowe w ramach realizowanego projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Jako pierwsi rozpoczęli zajęcia uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu . Są to zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Z ekonomią na ty. Ich celem jest zebranie, przypomnienie i uporządkowanie wiadomości i umiejętności z czterech lat nauki, ze wszystkich przedmiotów zawodowych oraz przećwiczenie przykładowych zestawów egzaminacyjnych.

Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami uczestników i prowadzących zajęcia, będą się one odbywały w dwugodzinnych blokach, od godziny 14.30 do 16.00.

Harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Aby wzmocnić siły i przywrócić energię, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zjedzą smaczny posiłek w stołówce internatu a następnie wrócą na zajęcia dodatkowe.

Zdjęcia w galerii

W dniu 15 września o godzinie 4:30 rozpoczął się wyjzad dydaktyczny do Poznania zorganizowany w ramach projektu ,, Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Sprawozdanie z wycieczki znajduje się w zakładce Sprawozdania.

Sprawozdanie

W dniach 15-16 września 2010 roku w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” odbędzie się wyjazd dydaktyczny do Poznania. Program wyjazdu oraz regulamin znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Program i regulamin

W piątek 10 września odbyło się w naszej szkole spotkanie wprowadzające dotyczące realizacji projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”. Dyrektor szkoły p. Jerzy Trzepatowski oraz koordynatorzy projektu p. Anita Bogdan i p. Rafał Śpiewak przedstawili uczniom założenia projektu jego regulamin, zasady rekrutacji oraz rozkład zajęć w poszczególnych blokach.

Zdjęcia w galerii

W dniu 12 sierpnia 2010r. podpisane zostało porozumienie – umowa o dofinansowanie projektu p.t.: ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pomiędzy:

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011. Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZS CKR w Chrobrzu poprzez poprawę zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności.
Wsparciem projektu zostanie objętych 50 uczniów naszej szkoły.

Projekt zakłada:

– zajęcia dla uczniów klas IV przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

– zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla klas I – III,

– zajęcia z zakresu obsługi urządzeń: faks, kopiarka, kasa fiskalna,

– zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych

– warsztaty z doradztwa zawodowego związane z planowaniem dalszej kariery,

– każdy uczestnik projektu otrzyma atrakcyjny pakiet edukacyjny,

– każdy uczestnik weźmie udział w wycieczkach edukacyjnych na: Targi Polagra w Poznaniu, Targi Horeca w Krakowie, Targi Agrotech w Kielcach, zakłady przetwórstwa spożywczego w pobliżu Warszawy połączone ze zwiedzaniem stolicy.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych będą mieli zapewniony posiłek w stołówce internatu.

Wartość projektu to 127 025,00 zł., z czego wkład własny ZS CKR w Chrobrzu to 15 670,00 zł.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar