Programy

 

W dniu 11 marca 2011 – piątek, przewidziany jest ostatni z zaplanowanych

w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość” wyjazdów
dydaktycznych – Targi AGROTECH Kielce

Program
wycieczki do Kielc – 11.03.2011

godz. 730 – zbiórka przed
budynkiem Szkoły – wyjazd.

godz. 900 – przyjazd do Tokarni
– zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni

godz. 1100-
przyjazd do Kielc -zwiedzanie Targów AGROTECH 2011

godz. 1430
– obiad – Restauracja Czardasz

godz. 1530- seans kinowy –
?Czarny czwartek” Kinoplex Kielce

godz. 2000- powrót do
Chrobrza

Program wyjazdu dydaktycznego do Krakowa w dniu 19.11.2010

19.11.2010 Piątek

godz. 730 – zbiórka przed budynkiem Szkoły – wyjazd.

godz. 1000 – przyjazd do Krakowa – Fantasy Park – kręgle.

godz. 1115 – 1230 – zwiedzanie Wawelu

godz. 1300-1600 – zwiedzanie Targów HORECA

godz. 1615 – obiad w hotelu Qubus Kraków

godz. 1645 – zwiedzanie części hotelowej Qubus i bloku żywieniowego hotelu

godz. 2000 – powrót do Chrobrza

Wyjazd w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

Regulamin wyjazdu dydaktycznego – obowiązki uczestnika.

Wyjazdy dydaktyczne i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:

– zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

– stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

– nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

– posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

– traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

– w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

– nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców /opiekunów prawnych/ uczestnika wyjazdu. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców /prawnych opiekunów/ kierownik wyjazdu informuje Policję o zaistniałej sytuacji.

…………………………………………………………………………………………………………

Program wyjazdu dydaktycznego do Warszawy w dniach 27.10 – 28.10.2010r.

27.10.2010 Środa

-godz. 600 – zbiórka przed budynkiem Szkoły – wyjazd.

-godz. 1000 – przyjazd do Warki – zwiedzanie Browarów Warka Sp. z o.o.

-godz. 1300- przyjazd do Grójca -zwiedzanie POL-AGRO S.A.

-godz. 1500 – przyjazd do Warszawy – zwiedzanie Łazienek Królewskich (Pałac na wyspie, Teatr na Wyspie, Pomnik F. Chopina, Stara Pomarańczarnia, Pałacyk Myśliwiecki)

-godz. 1900- obiadokolacja – Schronisko Młodzieżowe Jazz -Pol, ul. Lokalna 51, Warszawa

-godz. 2200 – cisza nocna.

28.10.2010 Czwartek

-godz. 800 – pobudka, śniadanie.

-godz. 900 – spotkanie z przewodnikiem

-godz. 900 – 1500 – zwiedzanie Stare Miasto, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Plac Marszałka Piłsudskiego, Wilanów.

-godz. 1500 – obiad

-godz. 1600 – 2030 – przejazd powrotny

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:

-zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

-stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

-nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

-posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

-traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

-w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

-nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców /opiekunów prawnych/ uczestnika wycieczki. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców /prawnych opiekunów/ kierownik wycieczki informuje Policję o zaistniałej sytuacji.

Wycieczka w ramach projektu ?Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość”

…………………………………………………………………………………………………………..

Program wyjazdu dydaktycznego do Poznania w dniach 15.09.-16.09.2010r.

15.09.2010r.

1. godz. 4.30.- zbiórka przed budynkiem Szkoły- wyjazd.

2. godz. 11.00-1130.- przyjazd do Kórnika – zwiedzanie Zamku.

3. godz.13.00-14.00.- przyjazd do OW Błażejówek- zakwaterowanie, obiad.

4. godz. 15.00.- wyjazd do Poznania- zwiedzanie Browaru LECH, seans filmowy w kinie.

5. godz.21.00.- powrót do ośrodka, kolacja.

6. godz.22.00.- cisza nocna.

16.09.2010r.

1. godz.7.00.- pobudka, śniadanie.

2. godz. 8.00.- wyjazd do Poznania.

3. godz. 9.00.-13.00.- zwiedzanie wystawy Polagra Food na Targach Poznańskich.

4. godz. 14.00.- wyjazd z Poznania- powrót do Chrobrza

( w drodze powrotnej obiad)

5. godz. 22.00.- 23.00.- przyjazd do Chrobrza pod budynek szkoły.

Wycieczka jest bezpłatna

Regulamin wjazdu- obowiązki uczestnika wyjazdu

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły.

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, morze mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

-zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

-stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

-nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

-posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

-traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

-w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

-nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających,

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców/opiekunów prawnych/ uczestnika wycieczki. Rodzice/opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców/prawnych opiekunów/ kierownik wycieczki informuje Policję o zaistniałej sytuacji

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar