Home » Aktualności » Zapytanie ofertowe – Pszenica ozima.

 

Zapytanie ofertowe – Pszenica ozima.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28-425 Chroberz oferuje do sprzedaży zboże:

Rodzaj zboża: pszenica ozima odmiana – Błyskawica

Forma zboża: luzem

Ilość zboża: ok. 120 ton

Miejsce sprzedaży: Chroberz, powiat pińczowski 

Charakter zlecenia: jednorazowa sprzedaż 

Sprzedaż z odbiorem

Termin realizacji: do ustalenia przez obydwie strony 

II. Kryterium oceny ofert to: cena, warunki odbioru i termin płatności.

Ofertę złożyć można  osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zsrchroberz.pl lub faksem pod nr 41 356 4024

III. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12.06.2023 do godz. 12 w siedzibie Zamawiającego.

IV. Wszelkie pytania należy kierować do:

Krzysztof Najberek tel. 41 356 40 03 w. 36, kom. 500 850 916, e-mail: warsztaty@zsrchroberz.pl

V. Prawa Zamawiającego:

-Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania

-Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny

-Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert

-Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar