Home » Szkoła » Projekty »

 

Moja Firma w Mojej Gminie

 

2011-10-05

Uczniowie klas IV TA i III TA/TR będą uczestniczyć w projekcie współfinansowanym z EFS -Moja firma w mojej gminie. Na projekt realizowany przez Fundację VIRIBUS UNITIS składają się innowacyjne szkolenia e-learningowe z przedsiębiorczości.

W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Liderami grupy są dwie uczennice z klasy IV – Małgorzta Chwalik i Sylwia Kopiniak. Uczestniczyły one, wraz z dwoma nauczycielami Anitą Bogdan i Rafałem Śpiewakiem, w profesjonalnym szkoleniu, prowadzonym przez specjalistów z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Szkolenie odbyło się 05.10.2011w Kielcach w Muzeum Zabawy i Zabawek. Poprzez udział w projekcie uczniowie:

– dowiedzą się, jak założyć firmę,

– poznają specyfikę rynku lokalnego,

– nauczą się prowadzić badania rynkowe,

– dowiedzą się jak otrzymać dotację na własny biznes

– nauczą się tworzyć plan marketingowy firmy.

Oprócz wymienionych korzyści niewątpliwą zaletą będzie lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zdjęcia z I szkolenia w galerii.
13.11.2011
II SZKOLENIE STACJONARNE

W dniu 8 listopada 2011 roku w Muzeum Zabawek w Kielcach odbyło się II stacjonarne szkolenie w ramach projektu Moja Firma w Mojej Gminie. Tematem szkolenia była analiza rynku, analiza otoczenia planowanej firmy oraz działania marketingowe, jakie należy prowadzić aby wypromować swoją firmę. W szkoleniu wzięły udział dwie uczennice – liderki projektu Małgorzata Chwalik i Sylwia Kopiniak z klasy IV technikum agrobiznesu wraz z opiekunami Anitą Bogdan i Rafałem Śpiewakiem.
Oprócz szkoleń tradycyjnych uczniowie – uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu e-learningowym, obejmującym trzy kursy. Została opracowana ankieta na temat preferencji i oczekiwań mieszkańców Gminy Złota i na podstawie tej ankiety zostanie wybrana jedna firma, dla której zostanie przygotowany plan marketingowy

Zdjęcia z zajęć w szkole i z II szkolenia tradycyjnego w Kielcach w galerii.

11.01.2012

Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 11 stycznia 2012 na podsumowanie projektu zorganizowano Dzień Przedsiębiorczości. W spotkaniu wziął udział wójt gminy Złota pan Tadeusz Sułek, koordynator projektu na województwo świętokrzyskie pani Ewelina Ptak z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach, Dyrekcja i nauczyciele ZSCKR w Chrobrzu, uczniowie uczestnicy projektu oraz zaproszone klasy III i IV. Na początku zostały rozdane pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa dla szkoły, opiekunów i uczniów. Oprócz cerftyfikatów uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety z logo projektu, m.in. kalkulatory z notesami, długopisy, bryloczki. Kolejnym elementem był krótki quiz z przedsiebiorczości. Mogli w nim brać udział wszyscy uczestnicy spotkania. Każda prawidłowa odpowiedź była premiowana nagrodą. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu i odpowiedzi padały błyskawicznie, czasem trudno było wyłonić jednego zwycięzcę. Kolejnym elementem była krótka prezentacja multimedialna naszych osiągnięć przedstawiona przez liderki – uczennice klasy IV TA Małgorzatę Chwalik i Sylwię Kopiniak. Nastepnie zabrał głos wójt gminy Złota, który pogratulował uczniom uczestnictwa w projekcie i życzył im odwagi i chęci poszukiwania własnego miejsca zawodowego w swoim miejscu zamieszkania. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował uczniom i opiekunom za realizację projektu.

Zdjęcia w galerii

Ostateczne wyniki projektu

W dniu 1 lutego 2012 ogłoszone zostały ostateczne wyniki projektu. Utrzymaliśmy wysokie – czwarte miejsce w województwie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar