Home » Aktualności » Konkurs – ,,Człowiek w środowisku – rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

 

Konkurs – ,,Człowiek w środowisku – rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

 

01.12.2023 r. uczniowie ZSCKR im. B. Chrobrego w Chrobrzu wzięli udział etapie szkolnym II edycji konkursu ekologicznego dla szkół ponadpodstawowych pt. „Człowiek w środowisku – rozwiązania oparte na zasobach przyrody”.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Kurier Lubelski, Roztoczański Park Narodowy oraz Poleski Park Narodowy. Cele Konkursu obejmują:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki,
  • zapoznanie się z rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody (ang. NBS – Nature Based Solutions),
  • poznanie środowiska przyrodniczego,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody,
  • propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych,
  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem,
  • doskonalenie umiejętności obserwacji,
  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych,
  • promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu,
  • rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość poprawnych odpowiedzi. Są to:

Wiktoria Noga – uczennica kl. III TR

Marcin Kowalski – uczeń kl. II TR

Sylwia Strasz – uczennica kl. IV TR

Opiekunowie konkursu: Marzena Tęcza, Tomasz Czyszczoń

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar