Home » Aktualności » Konkurs – Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym.

 

Konkurs – Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym.

 

W dniach 13 ? 14 kwietnia 2023 r. uczeń naszej szkoły Kacper Dziubiński uczestniczył w II etapie konkursu wiedzy pod nazwą

?Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym?, w ramach projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z partnerami: Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz FPP Enviro sp. z o. o. W ramach wydarzeń towarzyszących uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pn. Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym. Dodatkową atrakcją było wspólne wyjście uczniów i nauczycieli do Centrum Nauki Kopernik. Nauczyciele będący opiekunami uczniów wzięli udział w konferencji, podczas której zostały zaprezentowane multimedialne materiały edukacyjne z 5 obszarów tematycznych:

  1. Rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej w produkcji roślinnej.
  2. Znaczenie rozpraszania związków azotu i fosforu pochodzenia rolniczego dla środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka.
  3. Różnorodność biologiczna w krajobrazie rolniczym.
  4. Zasoby wodne. Cykl hydrologiczny i zasoby wodne dla rolnictwa w aspekcie zmian klimatu.
  5. Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Opiekun: Marzena Tęcza

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar