Home » Aktualności » Konkurs BHP w Rolnictwie

 

Konkurs BHP w Rolnictwie

 

Pod patronatem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Pińczów w naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu BHP w Rolnictwie

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród uczniów znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji.

Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy IV Michał Wilk, Anna Nocuń i Krzysztof Pieczyrak.

Opiekunem uczniów był Tomasz Czyszczoń

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar