Home » Aktualności » ?Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym? – Konkurs wiedzy.

 

?Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym? – Konkurs wiedzy.

 

24 marca 2023 r. w murach naszej szkoły odbył się etap szkolny konkursu wiedzy ?Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym?.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, której misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży. Fundacja prowadzi również kampanie informacyjno ? edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatycznych oraz promocji energetyki rozproszonej.

Konkurs ?Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym? jest elementem projektu o nazwie Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem konkursu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw uczniów szkół rolniczych.

Do konkursu przystąpiło 12 uczestników:

Kl. II TR

E. Gajos, D. Smogór, Sz. Piotrowski, K. Juszczyk, K. Wawrzykowski, K. Dziubiński

Kl. III TR

S. Łakomiec, K. Berowski, P. Trybała

Kl. IV TR

M. Gałka, D. Grzęda, M. Kruk

W etapie szkolnym najwięcej punktów uzyskał uczeń klasy II TR Kacper Dziubiński i awansował do II etapu konkursu, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13- 14 kwietnia.

Opiekunowie konkursu: Marzena Tęcza, Tomasz Czyszczoń

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar