Home » Aktualności » Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zawód z przyszłością!

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – zawód z przyszłością!

 

Prognozy energetyczne zakładają, że jeśli tempo spalania paliw kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) utrzyma się na obecnym poziomie i atmosfera będzie w dalszym ciągu nasycana CO2, to średnia temperatura powierzchniowa Ziemi będzie wzrastała. Chęć zahamowania negatywnych zmian oraz coraz bardziej kurczące się zasoby paliw kopalnych stwarzają niszę i możliwości zatrudnienia dla osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej już stał się bardzo poszukiwany na rynku pracy.

 

Uczniowie w trakcie nauki w 5-letnim technikum w Chrobrzu na kierunku ?Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej? zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, słońca). Zajęcia praktyczne są prowadzone w nowej pracowni OZE wyposażonej w testowe stanowisko fotowoltaiczne. Zajęcia np. z kosztorysowania i dokumentacji technicznej odbywają się w pracowni wyposażonej w 26 komputerów All in One z monitorami dotykowymi.  ZSCKR w Chrobrzu ma podpisane umowy intencyjne z pracodawcami zajmującymi się branżą OZE.

 

pracownia-oze

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie:

  • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
  • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej.

Szczegóły na temat oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na tej stronie oraz pod nr tel. 41 356 40 03.

Zapraszamy do Chrobrza!

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar