Home » Szkoła » Kadra »

 

Nauczyciele od 1947 roku

 
 1. Banaszek Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 2. Barna Grażyna – nauczyciel fizyki
 3. Bartos Tadeusz – nauczyciel muzyki
 4. Blacha Henryk – nauczyciel języka polskiego
 5. Bogdan Leszek – nauczyciel fizyki
 6. Boguszewski Sławomir – nauczyciel fizyki i informatyki
 7. Borecki Robert – ksiądz katecheta
 8. Boś Piotr – ksiądz katecheta
 9. Brożek Edward – nauczyciel przysposobienia obronnego i matematyki
 10. Bruziewicz Anna – nauczyciel języka angielskiego
 11. Bryła Józef – nauczyciel języka polskiego
 12. Ciszewska Grażyna – wychowawczyni w internacie
 13. Cieniuch Tomasz – ks. katecheta
 14. Czechowicz Ludgard – nauczyciel języka rosyjskiego
 15. Czerwiński Marceli – nauczyciel matematyki
 16. Dobaj Danuta – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 17. Dracz Anna – wychowawczyni w internacie
 18. Drużbacki Ignacy – kierownik internatu
 19. Fietkiewicz Anna – bibliotekarz, kierownik internatu
 20. Flak Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 21. Gabryjończyk Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 22. Gad-Kowalska Kazimiera – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 23. Gierada Zdzisław kierownik gospodarstwa pomocniczego
 24. Gierat Tadeusz
 25. Górski Marian – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 26. Grabowska Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 27. Grzywna Władysława – nauczyciel biologii
 28. Hawryluk Henryk – instruktor nauki jazdy samochodem osobowym
 29. Imiołek Monika – wychowawczyni w internacie
 30. Iwan Danuta – nauczyciel chemii
 31. Iwański Piotr – nauczyciel chemii
 32. Jachym Agnieszka – wychowawczyni w internacie
 33. Jarzyna Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 34. Jezierska Jolanta – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 35. Juruś Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu
 36. Kaleta Aniela – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 37. Kaleta Krystyna- nauczyciel chemii i fizyki
 38. Kardynał Barbara – nauczyciel języka rosyjskiego
 39. Kawiorski Henryk – nauczyciel języka polskiego
 40. Kinastowski Józef – nauczyciel matematyki
 41. Kisiel Ewa – wychowawca w internacie
 42. Klasa Izydor – nauczyciel arytmetyki stosowanej
 43. Kłap Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 44. Kłuskiewicz Maria – nauczyciel matematyki
 45. Koch Elżbieta – nauczyciel chemii
 46. Komorowska Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego
 47. Komorowski Ryszard – nauczyciel wychowania fizycznego
 48. Kotulski Dariusz – nauczyciel informatyki, bhp i przedmiotów zawodowych
 49. Kozłowski Adam – nauczyciel informatyki i fizyki
 50. Kowalski Kazimierz – nauczyciel wychowania fizycznego
 51. Krempa Zdzisław – nauczyciel wychowania fizycznego
 52. Krochmal Waldemar – ksiądz katecheta
 53. Kucięba Waldemar – katecheta
 54. Kula Zofia – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 55. Kurczab Zofia – nauczyciel matematyki
 56. Kurpios – Kańska Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 57. Lis Kazimierz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 58. Liziniewicz Adam – nauczyciel wychowania fizycznego
 59. Liziniewicz Barbara – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor i wicedyrektor szkoły
 60. Lozio Aleksander – nauczyciel wychowania fizycznego
 61. Lozio Teresa – nauczyciel języka polskiego
 62. Łagowski Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły
 63. Łagowska Marianna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 64. Łysakowska Stanisława – nauczyciel języka polskiego
 65. Madej Bronisław – nauczyciel wychowania fizycznego
 66. Madej Zofia – wychowawca w internacie
 67. Merta Barbara – przedmioty zawodowe
 68. Michalska Wiesława – nauczyciel języka polskiego
 69. Michałkiewicz Jadwiga – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 70. Michałkiewicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 71. Mlyńczak Jan – przedmioty zawodowe
 72. Młyńczak Maria – przedmioty zawodowe
 73. Mroczek Andrzej – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 74. Mroczek Ewa – kierownik internatu
 75. Musiał Bogumił – przedmioty zawodowe
 76. Musiał Józefa – wychowawca w internacie
 77. Natus Stefan – ksiądz katecheta
 78. Nikiel Józef – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 79. Nowak Anna – nauczyciel matematyki
 80. Nowak Barbara – nauczyciel matematyki
 81. Nowak Joanna – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 82. Nowakowski Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 83. Olszowa Renata – nauczyciel matematyki
 84. Opoka Elżbieta – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 85. Osemlak Osowski Stanisław – kierownik internatu
 86. Osiecka Cecylia – wychowawca w internacie
 87. Osiecka Wanda – nauczyciel języka polskiego
 88. Owczarek Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 89. Pawełczak Barbara – wychowawca w internacie
 90. Pawełczak Henryk – kierownik internatu
 91. Petrylak Michał – kierownik internatu
 92. Pieterwas Halina – przedmioty zawodowe
 93. Płachta Jerzy – wychowawca w internacie
 94. Poniatowska Marianna – nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 95. Rabiej Maria – przedmioty zawodowe
 96. Rak Grażyna – nauczyciel matematyki
 97. Rogal Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 98. Rogal Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 99. Rogóż Alfred – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 100. Romanowska Irena – nauczyciel historii
 101. Rutkowska Irena – nauczyciel przedmiotów zawodowych i biologii
 102. Rutkowski Stefan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 103. Ryczek Zbigniew – nauczyciel matematyki i informatyki
 104. Sadowska – nauczyciel biologii
 105. Sadura Elżbieta – nauczyciel przedmiotów zawodowych i chemii
 106. Sitkowska Halina – nauczyciel języka rosyjskiego
 107. Sitkowski Władysław – wychowawca w internacie
 108. Skarżyńska Helena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 109. Skowron Jan – nauczyciel matematyki i fizyki
 110. Skóra Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 111. Skuta Krystyna – nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego
 112. Staniek Daria – nauczyciel języka angielskiego
 113. Stępień Bożena – wychowawca w internacie
 114. Stępień Jan – nauczyciel historii
 115. Szałankiewicz Stanisław – instruktor nauki jazdy samochodem
 116. Szczygieł Krystyna – nauczyciel historii, geografii, WOS
 117. Szymczyk Stanisław – wychowawca w internacie
 118. Śliwa Mieczysław – kierownik gospodarstwa pomocniczego
 119. Śpiewak Czesław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 120. Tabor Krzysztof – nauczyciel wychowania fizycznego
 121. Tamborowski Marian – nauczyciel wychowania fizycznego
 122. Tazbir Marek – ksiądz katecheta
 123. Tłomak Waldemar – ksiądz katecheta
 124. Wajda Zbigniew – ksiądz katecheta
 125. Wąsowicz Janina – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 126. Wąsowicz Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 127. Wilkus Józefa – nauczyciel języka polskiego
 128. Wilkus Kazimierz – kierownik internatu, wychowawca w internacie
 129. Wojciechowski Franciszek – wychowawca w internacie
 130. Wojtasik Halina – nauczyciel języka niemieckiego
 131. Wójcik Mariusz – nauczyciel języka niemieckiego
 132. Zabroń Marian – nauka jazdy samochodem
 133. Zapała Krzysztof – ksiądz katecheta
 134. Zaremba Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 135. Zdański Jan – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 136. Zielonka Marek – ksiądz katecheta
 137. Żabicki Jerzy – nauczyciel języka rosyjskiego
 138. Żak Marian – nauczyciel przedmiotów zawodowych
 139. Żak Wiesława – nauczyciel fizyki
 

Accessibility Toolbar