Home »

 

Doskonalenie kompetencji kluczowych poprzez wymianę międzynarodową.

 

Drodzy Uczniowie,

rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd zagraniczny do Grecji w ramach projektu nr 2021-1-PMU-4176 pt. Doskonalenie kompetencji kluczowych poprzez wymianę międzynarodową, realizowanym w ramach programu – Ponadnarodowa mobilność uczniów, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd edukacyjny zaplanowano w dniach 18.09 – 01.10.2022 r.

W rekrutacji do wyjazdu mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w sekretariacie lub u wychowawcy, a także zapoznania się i podpisania regulaminu rekrutacji. Szczegółowy regulamin, prezentacja dotycząca wyjazdu oraz wymienione dokumenty znajdują się w poniżej.  

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych takich jak:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
  • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,
  • kompetencje obywatelskie,
  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Ważnym aspektem podczas realizacji mobilności jest możliwość aktywnego ćwiczenia i rozszerzania słownictwa, nabywanie umiejętności posługiwania się językiem obcym zarówno w życiu prywatnym, poza lekcyjnym jak i stricte związanym z praktyczną wiedzą zawodową. Wartość nabyte w trakcie pracy w przyszłości zaowocują podniesieniem kompetencji uczniów i ich pewnością siebie, co zwiększy ich wartość na rynku pracy.

 

Accessibility Toolbar