Home » Aktualności » Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja zaplecza.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Termomodernizacja zaplecza.

 

Dotyczy ogłoszenia: Termomodernizacja zaplecza części mieszkalnej budynku ZSCKR w Chrobrzu.

Materiały do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia.

Załącznik nr 1Formularz ofertowy

Załącznik nr 2Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2aOświadczenie wykonawcy warunki udziału

Załącznik nr 3Oświadczenie przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 4Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5Identyfikator postępowania

Załącznik nr 6Projekt umowy

Załącznik nr 7Projekt budowlany

Załącznik nr 8Przedmiar

Załącznik nr 9RODO

Załącznik nr 10Podwykonawcy

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar