Home » Aktualności » Zapytania dot. zamówienia publicznego

 

Zapytania dot. zamówienia publicznego

 

UWAGA WYKONAWCY !!!

 

Dotyczy zamówienia publicznego : ?Przebudowa pracowni żywienia i usług gastronomicznych w internacie Zespołu Szkół   Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu?

            W związku z zapytaniami które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 2015-03-24 działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

 

 

Pytanie 1

Prosimy o przedstawienie zestawienia wyposażenia meblowego które ma dostarczyć Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia. Prosimy o zawarcie szczegółowych informacji o parametrach technicznych wymaganych dla urządzeń tj. wymiary, wyposażenie wewnętrzne, materiał wykonania oraz ilość sztuk.

Wyposażenie meblowe nie jest przedmiotem tego zamówienia.

 

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie projektu o naniesienie nowoprojektowanych ścianek działowych lub ścian nośnych lub przedstawienie inwentaryzacji pomieszczeń pracowni żywienia.

Ścianki działowe są naniesione na rys. pracowni żywienia ? branża budowlana.

Nie projektuje się nowych ścian nośnych.

 

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem technicznym Zamawiający nie wymaga użycia warstwy izolacyjnej (styropian lub wełna) oraz siatki stalowej podczas wykonywania warstw posadzkowych

Potwierdza się, że Zamawiający nie przewiduje użycia warstwy izolacyjnej (styropian lub wełna) oraz siatki stalowej podczas wykonywania warstw posadzkowych.

 

Pytanie 4

Zwracamy się o określenie parametrów technicznych dla wymaganych okładzin ściennych

i posadzkowych (płytki ceramiczne i gressowe oraz wykładzina PCV).

Należy zastosować płytki ceramiczne i gressowe powszechnie dostępne na rynku i posiadające atesty dopuszczające je do stosowania na terytorium RP. Należy zastosować wykładzinę Tarkett lub równoważną o gr. min. 2,00 mm posiadającą atesty jw. oraz zawarte w STWiOR.

 

Pytanie 5A

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek

i demontaży.

Uwzględniono w ostatniej pozycji przedmiaru.

 

Pytanie 5B

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o demontaż stolarki oraz wykonanie nadproży nad nowo projektowaną stolarką

W kosztorysie ofertowym należy dodatkowo uwzględnić następujące roboty:

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2,00 m2 w ilości 2,00 szt. wycenione wg

KNR-W 4-01 0353-04.

2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2,00 m2 w ilości 57,84 m2

wycenione wg KNR-W 4-01 0353-05.

3. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł ? dostarczenie i obsadzenie belek

stalowych I NP 120 mm w ilości 7,20 m (tj. 6 x po 1,20 m) wycenione wg KNR 4-01 0313-04.

 

Pytanie 5C

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie obudowy pionów instalacyjnych.

Nie przewiduje się wykonywania ww robót.

 

Pytanie 5D

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odbicie istniejących tynków (ok. 70 %)

i wykonanie nowych oraz miejscowo pasów tynku pod nowo projektowane okładziny ścienne.

Nie przewiduje się wykonywania ww robót.

 

Pytanie 6

Czy kanały wentylacyjne należy zgodnie z przedmiarem robót wykonać z blachy nierdzewnej?

Tak. Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy nierdzewnej.

 

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar