Home » Aktualności » Zapraszamy do tworzenia wystawy n/t Solidarności

 

Zapraszamy do tworzenia wystawy n/t Solidarności

 

W związku z 35. rocznicą zawiązania się Solidarności, a także z przyszłoroczną 35. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego, nasza biblioteka organizuje wystawę pamiątek dotyczących tego historycznego okresu.

Już posiadamy:

– pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” z 3 kwietnia 1981 r. Redaktorem naczelnym był wówczas Tadeusz Mazowiecki, na pierwszej stronie czasopisma znajduje się artykuł Jego autorstwa: „Początek rozmów”.

– broszurki redagowane przez NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach pt: „Reflektor” z 1981 r.

– ogłoszenie o strajku ostrzegawczym w dniu 27 marca 1981 r.

– ulotkę-list otwarty: „Co wybieramy” z 23 marca 1981 r.

– napisaną na maszynie: „Instrukcję w sprawie strajku ostrzegawczego w dniu 27 marca 1981 r., Komunikat Specjalny Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność”.

– napisany na maszynie: „Biuletyn gotowości strajkowej, Kielce Iskra”, Nr 3 z 26 marca 1981 r.

Pierwszy numer "Tygodnik Solidarność"

Pierwszy numer „Tygodnik Solidarność”

Jeśli ktoś z Państwa posiada pamiątki z tamtych lat i chciałby mieć swój udział w tworzeniu wystawy – serdecznie zapraszamy. Po zakończeniu czasu trwania wystawy, materiały zostaną oddane właścicielom.

W zależności od ilości zebranych dokumentów, wystawa odbędzie się w naszej bibliotece lub w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu (pałac).

Wystawa n/t Solidarności Ta sama informacja w zakładce: Biblioteka.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar