Home » Biblioteka » Warto przeczytać: „Stan wojenny, dlaczego…”

 

Warto przeczytać: „Stan wojenny, dlaczego…”

 

 JUBILEUSZOWY  ROK  2014  –  ROKIEM  CZYTELNIKA

    25 maja 2014 r. w wieku 91 lat zmarł gen. Wojciech Jaruzelski. Był m.in. politykiem i dowódcą wojskowym przynależącym do PZPR, prezydentem RP (1989-90). Pamiętnej nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. stał na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Osoba kontrowersyjna.

    Według historyków, generał był zakładnikiem swojego życiorysu, pochodzenia społecznego, do którego w czasach PRL-u przykładano ogromną wagę. Jaruzelski informował o pochodzeniu inteligenckim. Pochodzenie społeczne, na swoją niekorzyść, miał szlacheckie i ziemiańskie herbu Ślepowron. Był wnukiem powstańca styczniowego, synem uczestnika wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, absolwentem gimnazjum Ojców Marianów na Bielanach w Warszawie, gdzie  towarzyszył mu Tadeusz Gajcy oraz harcerstwo i patriotyczne wychowanie. Wychowywał się w atmosferze głęboko religijnej. Dlatego prezentował postawę bardziej twardą i zdecydowaną od innych działaczy, aby nie zarzucono mu ?miękkości? wynikającej z pochodzenia społecznego (Jerzy Eisler, Siedmiu pierwszych sekretarzy KC PZPR, porównanie sylwetek).

    Aby mieć pełny obraz sytuacji w ówczesnej Polsce, bliżej poznać autora, a także motywy jego politycznych decyzji, biblioteka poleca:

"Stan wojenny, dlaczego..."

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar