Home » Aktualności » Warsztaty Przyrodniczo – Historyczne w Górach Świętokrzyskich

 
 

Warsztaty Przyrodniczo – Historyczne w Górach Świętokrzyskich

 
 

DSCN4732

Uczniowie ZSCKR w Chrobrzu wzięli udział w projekcie jakim były Warsztaty Przyrodniczo ? Historyczne w Nowej Słupi i na Świętym Krzyżu, które odbyły się 2 czerwca 2016 roku. Na terenie Centrum Kulturowo-Archeologicznego gdzie corocznie odbywają się Dymarki Świętokrzyskie i związany z nimi projekt edukacyjny zatytułowany ?Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery?. Ulokowanie tej ważnej inicjatywy edukacyjnej i naukowej w tym rejonie Gór Świętokrzyskich nie jest przypadkowe. W  pierwszych wiekach po Chrystusie, w tzw. okresie wpływów rzymskich (I-V w. po Chr.), działał tutaj największy poza granicami Imperium Rzymskiego okręg metalurgiczny. Uczniowie mieli okazję zapoznać się życiem w osadzie neolitycznej;  uprawą ziół, przygotowywaniem potraw, a także poznać prymitywne sposoby utrwalania żywności, lepienia naczyń glinianych czy robienia koszy z wikliny. Mogli obserwować kowala przy pracy i rzeźbiarza wykonującego swoje małe arcydzieła. Dla relaksu każdy mógł postrzelać z łuku lub rzucić dzidą do celu. Duże zainteresowanie wzbudziły pewne elementy rzymskich  umocnień limesowych w postaci wału z wieżą obserwacyjną zwaną burgą.

Po drugiej stronie strumienia rozlokowały swe chatki tkaczki, obok których człowiek pierwotny demonstrował w jaki sposób krzesano ogień. Kolejnym punktem programu było przejście Drogą Królewska i Ścieżką Przyrodniczą na Św. Krzyż. Można było zapoznać się z roślinnością występującą w Świętokrzyskim Parku Narodowym i formami ochrony przyrody. Przez cały czas marszu przewodnicy przybliżali nam również historię i legendy związane z klasztorem. Zwiedzanie klasztoru rozpoczęliśmy od Kaplicy Oleśnickich i błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Przejście krużgankami otaczającymi wirydarz, w których na uwagę zasługiwało piękne gotyckie sklepienie  oraz zachowane gdzie niegdzie freski. Udział w warsztatach był okazją do zdobycia nowej wiedzy o rejonie Gór Świętokrzyskich.

DSCN4797

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar