Home »

 

mLegitymacja szkolna

 

mLeg01

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu jako pierwsza w gminie szkoła dołączyła do projektu mLegitymacja. Dzięki temu możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja to legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem naszej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja jest wydawana:

  • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia nieletniego, na każdy 1 rok szkolny. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły, wypełnić, podpisać i złożyć ponownie w sekretariacie szkoły. Możesz go również pobrać tutaj i wydrukować.

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia nieletniego, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Warunkiem wyrobienia mLegitymacji jest przesłanie zdjęcia na mail sekretariat@zsrchroberz.pl.

Zdjęcie powinno być aktualne i najlepiej wykonane przez fotografa. Masz wtedy pewność że spełnia odpowiednie wymagania systemu.

Zdjęcie powinno spełniać takie same kryteria jak zdjęcie do dowodu osobistego. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 2,5 MB i wymiarach nie większych niż 496 pikseli na wysokości x 354 pikseli na szerokości oraz rozdzielczości 100dpi.

mLeg03

W celu skorzystania z usługi mLegitymacja należy pobrać aplikację mobilną mObywatel (mLegitymacja działa na systemach Android oraz iOS).

mObywatel to bezpłatna i oficjalna rządowa – publiczna aplikacja mobilna na smartfony. Dzięki niej zyskasz dostęp do elektronicznych dokumentów i usług. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie cztery usługi. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach Intercity i Polregio, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Aplikacja na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) dostępna jest na platformie Google Play.

mLeg05

Aplikacja na system iOS (wersja 10.3 lub nowsza) dostępna jest na platformie AppStore.

mLeg06

 

Pobierz aplikację:

gpap

Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel

Po rozpatrzeniu poprawnie wypełnionego wniosku sekretariat szkoły powiadomi wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) telefonicznie, mailem lub przez dziennik elektroniczny o wygenerowaniu kodów uwierzytelniających. Po ich odebraniu można przystąpić do uruchamiania mLegitymacji na telefonie ucznia. jest to dosyć prosta procedura opisana poniżej.

Krok 1

Aby dodać legitymację do aplikacji mObywatel, najpierw zainstalować aplikację mObywatel w telefonie (sklep z aplikacjami – linki dostępne powyżej).

Krok 2

Należy otworzyć aplikację mObywatel i kliknąć w ikonę reprezentującą Plus w prawym dolnym rogu.

mLeg09

Krok 3

Z listy, która się pojawiła należy wybrać Legitymację Szkolną.

mLeg10

Krok 4

W celu aktywacji mLegitymacji konieczne jest zaakceptowanie regulaminu usługi poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję.

mLeg11

Krok 5

Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając na przycisk Dalej.

mLeg12

Krok 6

Należy wyrazić zgodę na użycie aparatu klikając na przycisk Dalej. Jest to konieczne, aby telefon mógł zeskanować kod uwierzytelniający.

mLeg13

Krok 7

W celu pobrania mLegitymacji, należy zeskanować kod QR z wygenerowanego wcześniej raportu. W razie problemów ze skanowaniem kodu, możliwe jest ręczne wpisanie kodu i zatwierdzenie go za pomocą przycisku u dołu ekranu (wygenerowany kod QR otrzymasz w sekretariacie szkoły).

mLeg14

Krok 8

Następnie konieczne jest podanie kodu aktywacyjnego, który widnieje obok kodu QR i wybranie przycisku Aktywuj.

mLeg15

Krok 9

Po załadowaniu wyświetla się aktywowana mLegitymacja szkolna:

mLeg16

Jeżeli mLegitymacja jest nieważna na telefonie wyświetla się obraz:

mLeg17

Zabezpieczenia mLegitymacja szkolna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

  • Hologram kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
  • Element dynamiczny flaga na ekranie telefonu faluje
  • Data wydania legitymacji
  • Termin ważności legitymacji oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  • Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  • Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Poniżej przedstawiono wizualizację danych ważnej mLegitymacji szkolnej.

mLeg18

Pliki do pobrania:

wniosek-mLegitymacja-ZSCKR

Instrukcja dodawania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

Procedura udostepniania mLegitymacji w ZSCKR Chroberz

Regulamin usługi mLegitymacja

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar