Home » Aktualności » Kto może zostać dawcą szpiku kostnego – informacje

 

Kto może zostać dawcą szpiku kostnego – informacje

 

Honorowym dawcą szpiku kostnego może zostać osoba, która spełnia te same wymagania zdrowotne, co krwiodawca.

Przeczytaj informacje: https://zsrchroberz.pl/kto-moze-zostac-krwiodawca-2/

Szpik kostny

Pamiętaj:
1. Dawstwo szpiku jest honorowe (czyli nieodpłatne).
2. Do  rejestru ALF PL3 zapisujemy zdrowych ludzi w wieku 18 – 50 lat.
3. Oddanie szpiku nie zagraża zdrowiu, bo szpik szybko się regeneruje.
4. Pobrania dokonuje się:  z kości talerza biodrowego (w narkozie) lub z krwi (bez potrzeby znieczulania).
5. Aby zostać kandydatem na dawcę i zostać zarejestrowanym w rejestrze dawców szpiku, wystarczy oddać 10 ml krwi.
6. W rejestrze ALF PL3 przy Fundacji Przeciwko Leukemii mniej więcej co 70 kandydat zostaje dawcą.
PROCEDURA  POBIERANIA  I  PRZESZCZEPIANIA  SZPIKU:
1. Pobranie 10 ml krwi od osoby, która rejestruje się jako kandydat na dawcę szpiku w rejestrze dawców.
2. Z pobranej próbki krwi wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.
3. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są  dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.
4. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o oddanie kolejnych 10 ml krwi do dalszych badań HLA i 10 ml do badań wirusologicznych.
5. Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę, jak i biorcy mają na celu potwierdzenie zgodności antygenowej między nimi oraz wykluczenie obecności wirusów, które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie.
6. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności, przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości.
W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu, bądź nie, swojego szpiku choremu.
7. Po podjęciu decyzji na „tak”, na kilka tygodni przed planowaną transplantacją, dawcy pobiera się krew do autotransfuzji. Będzie ona mu podana z powrotem w trakcie pobraniu szpiku.
8. Szpik pobiera się na 2 sposoby:

– z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym tak, że dawca nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.

– pobranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu.
Wybór metody pobrania następuje po uzgodnieniu z dawcą.
9. Szpik pobrany od dawcy zostaje podany pacjentowi do żyły głównej. Jest to zabieg technicznie zbliżony do transfuzji krwi.

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar