Home » Aktualności » Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

 

Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym

 

8. listopada 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu odbyło się spotkanie uczniów z urzędnikiem wyborczym gminy Złota p. Ireneuszem Gołuszką. Tematem spotkania były wybory samorządowe.

IMG_9803

9. listopada 2017 r. siedemnastu uczniów przystąpiło do I etapu szkolnego II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe.

Tematyka konkursu dotyczyła wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią 2018 r., a jego celem było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy dotyczącej prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach 2018 r. oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

IMG_9816

IMG_9817

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru, składający się z 25. pytań. Zakres tematyczny testu obejmował te działy „Kodeksu wyborczego”, które dotyczyły wyborów do rad i sejmików, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pytania dotyczyły także przepisów wstępnych i karnych oraz zapisów o organach wyborczych.

IMG_9814(1)

Nadzór nad przebiegiem konkursu pełniła komisja w składzie: przewodnicząca – p. Teresa Ryczek, członkowie – p. Artur Sakwa i p. Ewa Rzepa, a także p. Karol Matyja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach.

IMG_9819

Komentowanie niemożliwe

Niestety nie można komentować tego wpisu

 

Accessibility Toolbar