Home » Aktualności » Konkurs na ?Stroik Bożonarodzeniowy?

 
 

Konkurs na ?Stroik Bożonarodzeniowy?

 
 

galeria-natura

Konkurs na ?Stroik Bożonarodzeniowy?

 Organizowany przez Samorząd Uczniowski i Bibliotekę ZSCKR w Chrobrzu

 Cele konkursu:

 Kultywowanie tradycji tworzenia w okresie świąt Bożego Narodzenia, wyrobienie własnej    inwencji twórczej w zdobnictwie  ludowym, poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród  młodzieży o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykonywaniem  ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały się całe rodziny. Ozdoby wykonywane z kolorowego papieru i bibułki, słomy, ziaren zbóż, orzechów, szyszek czy pestek owoców świadczyły o ogromnej pomysłowości twórców, a przede wszystkim łączyły pokolenia w przekazywaniu tradycji bożonarodzeniowych.

Regulamin Konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy ocenianej w następujących kategoriach:

– ozdoba choinkowa,

– stroik świąteczny.

2. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne.

3. Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane: imię i nazwisko, klasa.

Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane.

4. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie upominków i dyplomów odbędzie się 8 grudnia    podczas Świątecznego Kiermaszu na sali gimnastycznej.

Prace można składać do Biblioteki Szkolnej do środy 7 grudnia do godz. 14.

7. Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do  nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz   w Internecie.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar