Home » Aktualności » Informacja dot. egzaminu zawodowego

 

Informacja dot. egzaminu zawodowego

 

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC 2018 KWALIFIKACJA R.03 KWALIFIKACJA R.16 NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 18 LUTEGO 2018 R.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 u dyrektora swojej szkoły.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar