Home » Aktualności » Handel ludźmi- spotkanie profilaktyczne

 
 

Handel ludźmi- spotkanie profilaktyczne

 
 

 

20 marca 2017r. policjanci sierż. sztabowy Ilona Butryn – Gręda i st. sierż. Łukasz Gaweł z KPP w Pińczowie rozmawiali z uczniami klasy I o zjawisku handlu ludźmi. Przytoczyli Art. 115 par. 22 k.k.
Handlem ludźmi jest: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
? w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1?6.

Wyjaśnili jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za granicę.

DSC01002 DSC01003 DSC01004 DSC01005-2 DSC01006

 

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar