Home » Aktualności » ?Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

 

?Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

 

ue

Od września w naszej szkole realizowany jest projekt: ?Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu? współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Poddziałania RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Działania RPSW .08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Osi RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 Szkoła Równych Szans VIII? realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014-2020,

W ramach tego projektu w klasach II, III i IV są realizowane zajęcia z informatyki, zajęcia edukacyjne TIK z wykorzystaniem elementów matematyki, zajęcia  TIK  z wykorzystaniem elementów przedsiębiorczości (w tym symulacja biznesowa ? prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa w wiernie odwzorowanym świecie biznesu Marketplace.pl), zajęcia z przygotowania prezentacji multimedialnych oraz kształtowania wizerunku w sieci, zajęcia z wiedzy z bezpieczeństwa w sieci (cyberprzemoc) i praw autorskich w sieci.

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar