Home » Projekty » Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

 

Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu

 

ue

Projekt realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu:

,,Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe) Działania RPSW .08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Osi RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szkoła Równych Szans VIII realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014-2020,

W ramach Projektu realizowane są:

  • Zajęcia TIK z wykorzystaniem elementów przedsiębiorczości (w tym symulacja biznesowa  prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa w wiernie odwzorowanym świecie biznesu Marketplace.pl),
  • Zajęcia edukacyjne TIK z wykorzystaniem elementów matematyki,
  • Zajęcia z informatyki,
  • Zajęcia z przygotowania prezentacji multimedialnych oraz kształtowania wizerunku w sieci,
  • Zajęcia z wiedzy o bezpieczeństwie w sieci (cyberprzemoc),
  • Zajęcia o prawach autorskich w sieci.
 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 

Accessibility Toolbar