Home » Aktualności » Bioróżnorodność Bogactwo Wsi

 
 

Bioróżnorodność Bogactwo Wsi

 
 

105

Od 1 września do końca roku szkolnego trwa konkurs ?Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi? dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

Konkurs ?Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi? skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół rolniczych ? kształcących w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

W ramach konkursu zespoły uczniów, wraz z nauczycielem – opiekunem zespołu, będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej, lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, zachęci do podejrzenia życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie.  

Konkurs trwa od 1.09.2016 r. do 01.06.2017 r.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły uczennice z klasy II TŻ, pierwsze efekty można zobaczyć na stronie:

http://bogactwowsi.pl/mapa-bioroznorodnosci

 

 

Brak komentarzy

Bądź pierwszy!

Skomentuj


 
 
 

Accessibility Toolbar